Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - omezení obecného práva užívání uzavírkou - úplná uzavírka ul. Tuchorazská v úseku ul. Roháčova - Jungmannova, Český Brod 22.3.2023
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/334 22.3.2023
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici III/10163 (ul. Hlavní) a místní komunikaci ul. Liliová, Úvozová, V Jezírkách, K Bytovkám, V Obůrkách v obci Tuklaty 22.3.2023
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - Vyhlášení záměru na prodej pozemku v k.ú. Český Brod - Zahrady, parc.č.455/2 22.3.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města VÝZVA - majitelům hrobových zařízení 22.3.2023
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad OZNÁMENÍ - zahájení společného vodoprávního, územního a stavebního řízení - rekonstrukce ČSOV č. 4, U Hřiště, Břežany II 22.3.2023
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení na MK ul.Roháčova,Rokycanova a Jeronýmova a stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.III/1132,10814,10815,1131, II/113, Český Brod 20.3.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města VÝZVA - podání nabídky na organizaci a zajištění akce „Jarní Gothardská pouť“ 20.3.2023
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady USNESENÍ - souhrn z 5. řádného jednání Rady města Český Brod konaného dne 15. 3. 2023 20.3.2023
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad OZNÁMENÍ - zahájení společného vodoprávního,územního a stavebního řízení - prodloužení kanalizačního řadu Nová Ves II 20.3.2023
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej lesnického lanového navijáku (movitý majetek Městských lesů) 17.3.2023
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod, prostory v budově čp.1311 (první patro-pavilon E) 17.3.2023
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr - pronájem nebytových prostor v bývalém areálu ZZN č. p. 202, Krále Jiřího, Český Brod - místnost č.3 17.3.2023
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/1139 a MK, Vrátkov 17.3.2023
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/334, III/3341, III/3301 a III/3305, MK, k. ú. Žhery, Skramníky, Lstiboř 16.3.2023
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ZRUŠENÍ - dražba id.podíl 1/2 poz. parc.č.279/1,k.ú.Bílichov proti povinnému: Roman Vlček, náměstí Husovo 70, Český Brod 16.3.2023
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - omezení obecného užívání uzavírkou - částečná uzavírka sil.č.III/3301,3302, II/330 a MK Za Drahou,Ve Staré vsi a úplná uzavírka sil.č.III/3301,MK-chodníku Za Drahou,Školní,Bylanská, Liblice 15.3.2023
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/113,272,330, III/3301,3302,3303,1131 a MK ul.Cukrovarská,Ve Staré vsi,U Kapličky, Č.Brod a Liblice 15.3.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací 1.SČV,a.s. - OZNÁMENÍ - plánované přerušení dodávky vody - 30.03.2023 8.00-17.00 hod - Štolmíř, ul. Českobrodská,Havelská,Ke Hřbitovu,Ke Škole,Na Vinohradech,Slepá,Svatováclavská,Za Rybníkem 15.3.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ DISTRIBUCE a.s. - OZNÁMENÍ - plánované přerušení dodávky elektřiny dne 04.04.2023 7.30-10.30h - Český Brod, ul. Palackého 480,1034, ev.č.7,parc.č.1991 15.3.2023
Zobrazit přílohu Stavební úřad OZNÁMENÍ - zahájení řízení - odstranění stavby Dvojice ocelových kotvených stožárů, k.ú. Liblice u Českého Brodu, Bylany a Přistoupim 14.3.2023
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - pacht pozemků "za školou" parc.č.999/36 a 2027, k.ú. Český Brod předem určenému zájemci: Jan Král, Břežany II čp.23 13.3.2023
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - omezení obecného užívání uzavírkou - částečná uzavírka sil.č. III/10814, Přistoupim 13.3.2023
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - omezení obecného užívání uzavírkou - částečná uzavírka sil.č. III/10811, Vitice-Hřiby 13.3.2023
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/10814, Přistoupim 13.3.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Škoda, červené barvy, RZ 7S6 2095, ulice Masarykova, poz.parc.č.918/1, k.ú.Český Brod 13.3.2023
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.III/1133 a III/11310, Český Brod-Zahrady - "Českobrodská pečeť" 13.3.2023
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba id.podíl 1/2 poz. parc.č.279/1,k.ú.Bílichov proti povinnému: Roman Vlček, náměstí Husovo 70, Český Brod 10.3.2023
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.III/10811,Hřiby 10.3.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválených rozpočtových výhledů PO na roky 2024-2026 - schváleno 01.03.2023 9.3.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválených rozpočtů PO na rok 2023 - schváleno 01.03.2023 9.3.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ DISTRIBUCE a.s. - OZNÁMENÍ - plánované přerušení dodávky elektřiny dne 29.03.2023 7.30-15.30h - Český Brod-Liblice, ul. Za Drahou čp.154,162,163,164,165,170,171 8.3.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ DISTRIBUCE a.s. - OZNÁMENÍ - plánované přerušení dodávky elektřiny dne 24.03.2023 14.30-17.00h - Český Brod-Liblice, parc.č.483/33 8.3.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ DISTRIBUCE a.s. - OZNÁMENÍ - plánované přerušení dodávky elektřiny dne 24.03.2023 11.00 -13.30h - Český Brod-Štolmíř, čp.98, 99 8.3.2023
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - změna rozsahu nájmu nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod, budově č. p. 1311, ul.Žižkova - ProMedicus Home Care Services s.r.o. 8.3.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací SUDOP PRAHA a.s. - OZNÁMENÍ - provádění průzkumných sond, hydrogeologických a geofyzikálních měření v k.ú. Liblice u Českého Brodu 1.3.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Škoda Fabia, červené barvy, RZ 3SR 4408, ulice Rokycanova, poz.parc.č.228/61, k.ú.Český Brod 28.2.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Citroën Xsara Piccasso bez RZ, stříbrné barvy, ul. Kounická, poz.parc.č.741/21, k.ú. Český Brod 23.2.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE - OZNÁMENÍ - pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2023 22.2.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - OZNÁMENÍ - výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě-aktualizace k 1.2.2023 22.2.2023
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej částí poz.p.č.528/11 a nově vzniklého poz.p.č.528/42, k.ú. Liblice u Českého Brodu 22.2.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Peugeot 2A6 7716 modré barvy, ul. Za Pilou, poz.parc.č.955/5, k.ú. Český Brod 22.2.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Škoda 4AF 5913 zelené barvy, ul. Za Pilou, poz.parc.č.955/5, k.ú. Český Brod 22.2.2023
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ MĚSTO - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba spoluvlast.podílu 1/6 nem. čp.371, k.ú.Sadská proti povinnému: Milan Závodný, náměstí Husovo 70, Český Brod 20.2.2023
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa VEŘEJNÁ VÝZVA - obsazení pracovního místa – lesní (adjunkt) Městských lesů Český Brod 16.2.2023
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Výzva v rámci Pravidel pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v MPZ města Český Brod pro rok 2023 16.2.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Volkswagen 2AB 0428 červené barvy, ul. Havelská, poz.parc.č.16/1, k.ú. Štolmíř 15.2.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD - DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - zveřejnění návrhu střednědobého výhledu na rok 2023-2025 - schváleno dne 07.02.2023 9.2.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD - DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č.1 k rozpočtu na rok 2023 - schváleno dne 07.02.2023 9.2.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválený Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2024-2026 - schválený dne 30.01.2023 8.2.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválený Rozpočet na rok 2023 - schválený dne 30.01.2023 8.2.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Fiat 9T6 3916 černá metal barva, ul. 28.října, poz.parc.č.226/23, k.ú. Český Brod 7.2.2023
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 9 - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba spoluvlast.podílu 1/2 nem. čp.3, k.ú.Žhery proti povinnému: Luděk Toman, Žhery 3 a Eva Tomanová, Na Cihelně 1327,Č.Brod (doručování spol.Dolmen z.ú.,Slovenská 1596,Sokolov) 3.2.2023
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Výzva - Program podpory aktivit v sociální oblasti 2023 1.2.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací OZNÁMENÍ o provádění nátěrů stožárů vedení vysokého napětí 26.1.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD-DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - schválený rozpočet na rok 2023 - schválený dne 14.12.2022 10.1.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací KÚ PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ - OZNÁMENÍ - vyhlášení revize údajů katastru nemovitostí v kat. území Liblice u Českého Brodu 3.1.2023
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Programy podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod 19.12.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 09.09.2022 předán nalezený notebook, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 11.10.2022
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - OZNÁMENÍ - výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě-aktualizace k 8/2022 2.9.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 16.06.2022 předána nalezená peněženka s finanční hotovostí, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 29.6.2022
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválení Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2021 - schváleno dne 15.6.2022 28.6.2022
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválení Závěrečného účtu za rok 2021 - schváleno dne 15.6.2022 28.6.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 13.06.2022 předáno nalezené jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 13.6.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 23.04.2022 předána nalezená svářecí souprava, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 10.6.2022
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD - OZNÁMENÍ - Informace pro občany kteří přijímají televizi přes anténu 7.6.2022
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD-DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - zveřejnění schválené Účetní závěrky za rok 2021 - schváleno 19.042022 18.5.2022
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD-DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2021 - schváleno dne 19.04.2021 18.5.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 23.04.2022 předán nález asijská zbraň "nunčaky" , informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 27.4.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 21.04.2022 předána nalezená finanční hotovost, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 21.4.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 15.04.2022 předán nalezený dětský batoh, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 19.4.2022
Zobrazit přílohu Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace dle z. č. 106/1999 Sb. 11.2.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 17.12.2021 předán mobilní telefon - informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 20.12.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 24.11.2021 předány nalezené klíče od motorového vozidla - informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 25.11.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 24.11.2021 předáno nalezené jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 25.11.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 26.05.2021 předán nalezený mobilní telefon zn.Nokia, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna mobilní telefon NOKIA 25.10.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky vyhlášení nálezu č.23/2021 - 2ks klíčů s logem zn. SAAB 6.10.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 30.08.2021 předán nalezený klíč s oranžovou visačkou, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 6.10.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - informace o zřízení stacionárního měření rychlosti v obci Rostoklaty 26.4.2021