Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady USNESENÍ - souhrn ze 17. řádného jednání rady města Český Brod konaného dne 1. 7. 2020 2.7.2020
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - uzavírka sil.č. IIII/10814, Přistoupim - oprava mostu ev.č.10814-1 2.7.2020
Zobrazit přílohu Odbor dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení na MK na návsi p.č.514/4 a stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/10814,10815,113,10812, II/108,Přistoupim - oprava mostu 1.7.2020
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/1133, Český Brod-Zahrady 30.6.2020
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/24513, Rostoklaty 30.6.2020
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. II/330, III/3301 a MK ul. Cukrovarská, Liblice 29.6.2020
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady USNESENÍ - souhrn z 16. řádného jednání rady města Český Brod konaného dne 26.06.2020 29.6.2020
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady USNESENÍ - souhrn z 12. řádného jednání zastupitelstva města Český Brod konaného dne 24.06.2020 29.6.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č.2 k rozpočtu na rok 2020 - schváleno dne 24.6.2020 29.6.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválení Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2019 - schváleno dne 24.6.2020 29.6.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválení Závěrečného účtu za rok 2019 - schváleno dne 24.6.2020 29.6.2020
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 4 - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba podílu 1/4 poz.parc.č.690/62,691/19,693/4,k.ú.Poříčany proti povinnému: Zdeněk Desenský, Masarykovo nám. 78, Pečky 26.6.2020
Zobrazit přílohu Úřad územního plánování OZNÁMENÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - veřejné projednání návrhu územního plánu Přistoupim 26.6.2020
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BŘECLAV - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba podílu 1/5 poz.parc.č.1439,k.ú.Zálezlice proti povinnému: Roman Vlček, náměstí Husovo 70, Český Brod 25.6.2020
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BŘECLAV - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba podílu 1/6 poz.parc.č.228/82,k.ú.Český Brod proti povinnému: Roman Vlček, náměstí Husovo 70, Český Brod 25.6.2020
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 22.6.2020 předáno nalezené dětské jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 25.6.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ DISTRIBUCE a.s. - OZNÁMENÍ - plánované přerušení dodávky elektřiny dne 9.7.2020 7.30-15.00h - Český Brod-Liblice, ul.Bylanská, K Vysílači, Liblice, Školní 24.6.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ DISTRIBUCE a.s. - OZNÁMENÍ - plánované přerušení dodávky elektřiny dne 8.7.2020 7.30-14.00h - Český Brod, ul.Havlíčkova, Jungmannova, Kr.Jiřího, Lázeňská, nám. A. z Pardubic, Podskalí, Prokopa Velikého, Sadová, Tuchorazská 24.6.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ DISTRIBUCE a.s. - OZNÁMENÍ - plánované přerušení dodávky elektřiny dne 3.7.2020 7.30-11.00h - Český Brod-Liblice, ul. Klučovská 24.6.2020
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady USNESENÍ - souhrn z 15. řádného jednání rady města Český Brod konaného dne 17.06.2020 24.6.2020
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej podílu bytové jednotky č.1393/20, ul. Kounická 1393, Český Brod předem určenému zájemci nájemci P.M. 24.6.2020
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej podílu bytové jednotky č.1392/4, ul. Kounická 1392, Český Brod předem určenému zájemci nájemci M.D. a J.D. 24.6.2020
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/330,III/3307, Poříčany 22.6.2020
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - pronájem nebytových prostor v budově č. p. 507 - kuchyň vč. vybavení, areál nemocnice Český Brod 18.6.2020
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 3.6.2020 předáno nalezené zařízení BT, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 9.6.2020
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky VÝZVA - opuštěné věci - stavidlo u pivovaru a tozro hradítka u bývalého pivovrau, koryto vodního toku Šembera, Český Brod 1.6.2020
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - DODATEK Č.1 - Programy podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod 22.5.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV - výběrové řízení na prodej hmotných nemovitých věcí - garáže s pozemkem v k.ú. Poříčany 18.5.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací MĚSTO BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV - záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov 13.5.2020
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu od 1.6.2020 do 30.8.2020, Hradešín a Přišimasy 29.4.2020
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 27.4.2020 předán nalezený mobilní telefon, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 27.4.2020
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu od 1.5.2020 do 31.7.2020, Tuchoraz 27.4.2020
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu od 1.5.2020 do 31.7.2020, Břežany II, Nová Ves II, Rostoklaty, Tismice, Limuzy, Tlustovousy, Tuklaty 22.4.2020
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu od 1.5.2020 do 31.7.2020, Doubravčice, Dobré Pole, Vitice, Přehvozdí 22.4.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města INFORMACE - splatnost místních poplatků - zaplacení místních poplatků je možné bez jakohokoliv navýšení až do 31.8.2020 30.3.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválených rozpočtů PO na rok 2020 5.3.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválených rozpočtových výhledů PO na roky 2021-2023 5.3.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2021-2023 31.1.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřenění rozpočtu města na rok 2020 31.1.2020
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Programy podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod 21.1.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - OZNÁMENÍ - výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 9.9.2019