Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Programy podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod 21.1.2020
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba nem.čp.1,parc.č.st.18, k.ú. Nová Ves II proti povinnému:Jana Gregušová, Nová Ves II čp.1 21.1.2020
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej bytové jednotky č.1392/8 a nebytového prostoru č.1392/13, ul. Kounická 1392, Český Brod předem určenému zájemci P.C. 21.1.2020
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej bytové jednotky č.1392/10, ul. Kounická 1392, Český Brod předem určenému zájemci K.F. 21.1.2020
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej bytové jednotky č.1393/22, ul. Kounická 1393, Český Brod předem určenému zájemci V.N. 21.1.2020
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej bytové jednotky č.1393/21, ul. Kounická 1393, Český Brod předem určenému zájemci R.D. 21.1.2020
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej bytové jednotky č.1393/13, ul. Kounická 1393, Český Brod předem určenému zájemci R.N. 21.1.2020
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej bytové jednotky č.1393/15 a nebytového prostoru č.1393/28, ul. Kounická 1393, Český Brod předem určenému zájemci T.K. 21.1.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ DISTRIBUCE,a.s. - OZNÁMENÍ - plánované přerušení dodávky elektřiny dne 7.2.2020 7.30-12.00 hod - Č.Brod,ul.Klučovská 1280, Liblice,ul. Klučovská 232 a ul. za Drahou 20.1.2020
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady USNESENÍ - souhrn z 1. řádného jednání rady města Český Brod konaného dne 15.1.2020 20.1.2020
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - pronájem prostor sloužících k podnikání - nebyt.prostory v areálu nemocnice Č.Brod, budova čp. 620,1.patro 16.1.2020
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - společné územní rozhodnutí a stavební povolení - Hradešín -lokalita "Za Vinšem" komunikace a VO 16.1.2020
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - uzavírka MK Rokycanova, Český Brod 15.1.2020
Zobrazit přílohu Odbor dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Rokycanova, Český Brod 15.1.2020
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady OZNÁMENÍ - informace o konání 9. řádného zasedání zastupitelstva města Český Brod - doba konání 22.1.2020 od 18.00h - obřadní síň českobrodské radnice Informace o konání 9. ZM ze dne 22.01.2020 14.1.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE - OPRAVÉ ROZHODNUTÍ - odvolání k vydanému povolení k nakládání s vodami-odběr ze dvou nových vodních zdrojů NV1 a NV2, Doubravčice,parc.č.174/1 14.1.2020
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad ROZHODNUTÍ - povolení k nakládání s podzemními vodami - studna, Břežany II,parc.č.337/1 9.1.2020
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad ROZHODNUTÍ - udělení souhlasu - geologické a vrtné práce spojené se zásahem do poz.parc.č.5/7, Černíky 9.1.2020
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad USNESENÍ - zastavení řízení - vodovod a kanalizace Přišimasy- Kbelka 9.1.2020
Zobrazit přílohu Nařízení CENÍK č.18/2019 - stanovení cen za služby parkovišť - k nařízení města Český Brod č.14/2019 8.1.2020
Zobrazit přílohu Úřad územního plánování ZPRÁVA - uplatňování územního plánu obce Přišimasy v uplynulém období - vyhodnocení 8.1.2020
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ - zahájení stavebního řízení "Stavební úpravy MK ul. K Vysílači, Liblice" 8.1.2020
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - uzavírka MK ul. Na Prutě, U Dráhy, V Lánech, Na Křemínku, Český Brod 7.1.2020
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 5.1.2020 byl v obci Štolmíř nalezen pes, dne 6.1.2020 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 7.1.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - střednědobý rozpočtový výhled 2020-2023 6.1.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - návrh rozpočtu na rok 2020 6.1.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ DISTRIBUCE,a.s. - OZNÁMENÍ - plánované přerušení dodávky elektřiny dne 23.1.2020 9.30-15.0 hod - Č.Brod, Palackého 455,457,458,484,485,486 6.1.2020
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - obsazení pozice odborného referenta odboru výstavby a územního plánování 6.1.2020
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - obsazení pozice odborného referenta odboru výstavby a územního plánování pro agendu územního plánování 6.1.2020
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - obsazení pozice referenta společné státní správy a samosprávy - asistent odboru životního prostředí a zemědělství 6.1.2020
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VRAKU - motorové vozidlo zn. Škoda Felicia Combi, RZ: 4S5 3668, VIN: TMBEFF654T0145906, umístěné na pozemní komunikaci ul.Žižkova, parc.č.199/23, Český Brod 6.1.2020
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PŘEROV - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba podílu na byt.jednotce č.1104/4,parc.č.st.1152 a podíl na poz.parc.č.1012/2,k.ú.Český Brod proti povinnému: Martina Bartošová,9.května 60,Jenštejn 20.12.2019
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Statut Fondu sportu, kultury a volného času Český Brod 19.12.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 8.12.2019 byl v obci Český Brod nalezen pes, dne 8.12.2019 byl pes svěřen do opatrování případnému novému majiteli - informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 19.12.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění rozpočtového opatření č.5 k rozpočtu na r.2019 - schváleno dne 4.12.2019 18.12.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - usnesení 114/2019 - schválení rozpočtového provizoria na rok 2020 18.12.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej obsazených jednotek č. 59/3, 59/4 včetně spoluvlastnických podílů v ul. Suvorovova, Český Brod, parc.č.st.61 16.12.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 1.12.2019 byl v obci Český Brod nalezen pes, dne 2.12.2019 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 4.12.2019
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 2 - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba poz.parc.č.732, Český Brod proti povinnému: Hana Vraštilová, Na Vinohradech 63, Český Brod-Štolmíř 3.12.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 16.10.2019 předán nalezený mobilní telefon, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 21.10.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 19.10.2019 předány nalezené klíče, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 21.10.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 4.10.2019 předán nalezený mobilní telefon, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 15.10.2019
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - OZNÁMENÍ - výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 9.9.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválení Závěrečného účtu za rok 2018 – schváleno dne 5. 6. 2019 17.6.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 12.9.2018 byl v obci Český Brod nalezen pes, dne 13.9.2018 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 18.9.2018