Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - Zveřejnění rozpočtového opatření č.2 k rozpočtu na r.2019 - schváleno dne 15.5.2019 23.5.2019
Zobrazit přílohu Úřad územního plánování OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - změna č. územního plánu města Český Brod 22.5.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej bytové jednotky č.1382/6, ul. Štolmířská 1382, Český Brod předem určenému zájemci I.J. 21.5.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej bytové jednotky č.1382/10, ul. Štolmířská 1382, Český Brod předem určenému zájemci J.M. 21.5.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej bytové jednotky č.1382/12, ul. Štolmířská 1382, Český Brod předem určenému zájemci L.Š. 21.5.2019
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uložení písemnosti - Mgr. Zuzana Čunderlíková, Tulská 2, Žilina 21.5.2019
Zobrazit přílohu Odbor dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil.č.II/330 a MK ul. M.Majerové,Za Svitavkou,Lužická,Slovenská,Ruská,Pod V.vrchem,Jugoslávská,Bulharská,Moravská,Slezská,Za Pilou, Č.Brod 21.5.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej lesního stroje - polonesená radlice - Grejdr Hercules 20.5.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - změna pronájmu prostor - nebytové prostory v areálu nemocnice Český Brod - nájemce Point Med,s.r.o. 20.5.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - závěrečný účet 2018 20.5.2019
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady USNESENÍ - souhrn z 10. řádného jednání rady města Český Brod konaného dne 15.5.2019 Souhrn usnesení z 10. RM (15.5.2019) 20.5.2019
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby AUKČNÍ CENTRUM BUSSMARK,s.r.o. - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba dobrovolná el.opakovaná - nem. čp.136, parc.č.st.30, Studená 20.5.2019
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby AUKČNÍ CENTRUM BUSSMARK,s.r.o. - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba nedobrovolná - nemovitosti a pozemky v k.ú. Dlouhé zapsané na LV č. 562 20.5.2019
Zobrazit přílohu Úřad územního plánování OZNÁMENÍ - projednávání zadání ÚP obce Tuchoraz 16.5.2019
Zobrazit přílohu Úřad územního plánování OZNÁMENÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - veřejné projednání návrhu změny č.2 ÚP obce Vykáň - 15.7.2019 v 16.00h 16.5.2019
Zobrazit přílohu Odbor dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Bezručova, Český Brod 14.5.2019
Zobrazit přílohu Odbor dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na MK ul. na Cihelně u čp.1327, Č.Brod 14.5.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 10.5.2019 byl v obci Český Brod nalezen pes, dne 13.5.2019 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 13.5.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 27.4.2019 byl v obci Český Brod nalezen pes, dne 29.4.2019 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 13.5.2019
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací KRAJSKÝ ÚŘAD - OZNÁMENÍ - posuzování vlivů na ŽP - předání závěru zjišťovacího řízení "Aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny SK v letech 2018 - 2028" 9.5.2019
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.III/33322,33323,10812 9.5.2019
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na MK ul.Mozartova, Maroldova,Jana Koziny, Český Brod 9.5.2019
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - uzavírka místní komunikace, Český Brod, ul. Mozartova - "Setkání sousedů" 9.5.2019
Zobrazit přílohu Nařízení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÝ BROD č.2/2019 - vymezení oblastí města Český Brod, ve kterých lze místní komunikace užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu 9.5.2019
Zobrazit přílohu Nařízení PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET - k nařízení města Český Brod č.2/2019 9.5.2019
Zobrazit přílohu Nařízení CENÍK č.2/2019 - za stání sil.motorových vozidel na vymezených místních komunikacích - k Nařízení města Český Brod č.2/2019 9.5.2019
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - obsazení pozice referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu (přestupky) Výběrové řízení ODŽÚ (přestupky) 3.5.2019
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - obsazení pozice referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu (silniční spr.úřad) 3.5.2019
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - obsazení pozice odborného refrenta odboru stavebního a územního plánování 2.5.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej obsazené bytové jednotky č.1127/1 včetně spoluvlastnických podílů v ul. K Dolánkách, Český Brod, parc.č.st.1225 29.4.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ - Schválené rozpočtové výhledy PO na 2019 26.4.2019
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací FINANČNÍ ÚŘAD PRAHA 4 - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí na rok 2019 26.4.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 3.4.2019 předány nalezené dámské brusle, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 24.4.2019
Zobrazit přílohu Volby OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB - volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 17.4.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - pronájem nebytových prostor v budově čp.25, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod - PROVOZOVNA III. 16.4.2019
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE - OZNÁMENÍ - pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019 11.4.2019
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pouze pro osobní potřebu na dobu od 1.5.2019 do 31.7.2019 pro obce Dobré Pole, Doubravčice, Přehvozdí 2.4.2019
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pouze pro osobní potřebu na dobu od 1.5.2019 do 31.7.2019 pro obce Břežany II, Nová Ves II, Rostoklaty, Tismice, Limuzy, Tlustovousy, Tuklaty 2.4.2019
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - OZNÁMENÍ - výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 20.3.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Výzva Výzva v rámci Programů podpory sportu,kultury a volného času - program č.1 - zabezpečení pravidelné činnosti NNO 27.2.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2019 22.2.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 11.2.2019 předány nalezené věci (peněženka,řetízek), informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 11.2.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 6.2.2019 předány nalezené věci (batoh a zimní bunda), informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 11.2.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2017,rozpočtu na rok 2019, střednědobého rozpočtového výhledu na 2020-2022 8.2.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 12.9.2018 byl v obci Český Brod nalezen pes, dne 13.9.2018 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 18.9.2018