Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba poz.parc.č.726/73 ,k.ú. Český Brod proti povinnému: Josef Soukup, náměstí Husovo 70, Český Brod 12.11.2019
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/272, Kounice 11.11.2019
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad ROZHODNUTÍ - povolení k nakládání s podzemními vodami - studna, Břežany II,parc.č.1003/2 11.11.2019
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba nem. čp.6,parc.č.16/2,19/6, k.ú.Krupá proti povinnému: Robert Stehlík, Krupá 6 8.11.2019
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OSTRAVA - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba nem. čp.28,parc.č.st.27/2, k.ú. Tuchoraz proti povinnému: Markéta Hladíková, Tuchoraz 28 8.11.2019
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady USNESENÍ - souhrn z 23.řádného jednání rady města Český Brod konaného dne 30.10.2019 6.11.2019
Zobrazit přílohu Stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uložení písemnosti: Zdeněk Horčička, Lessnerova 268/5, Praha-Petrovice 6.11.2019
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad OZNÁMENÍ - zahájení společného vodoprávního, územního a stavebního řízení - studna, Skramníky,parc.č.6/1 6.11.2019
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úprvy provozu na MK ul. Ke Skalce, Na Sttku, Příčná, Tlustovousy 4.11.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - pronájem nebytových prostor v budově čp. 25, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod předem určenému zájemci: Region Pošembeří,o.p.s., Hradešín 73 31.10.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - pronájem nebytových prostor v budově čp. 25, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod předem určenému zájemci: M´am´aloca,o.p.s., Havelská 3, Český Brod-Štolmíř 31.10.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - pronájem nebytových prostror v areálu nemocnice Č.Brod, Žižkova 282 - garáž č.7 31.10.2019
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací KÚ STŘEDOČESKÉHO KRAJE - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o zveřejnění návrhu 3.aktualizace ZÚR Stř. kraje a vyhodnocení vlivů 3.aktualizace ZÚR Stř.kraje na udržitelný rozvoj území 30.10.2019
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby AUKČNÍ CENTRUM BUSSMARK,s.r.o. - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - opakovaná nedobrovolná dražba - dodatek č.1 odložená dražba - nemovitost a pozemky v k.ú. Dlouhé zapsané na LV č. 562 24.10.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 16.10.2019 předán nalezený mobilní telefon, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 21.10.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 19.10.2019 předány nalezené klíče, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 21.10.2019
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV - OZNÁMENÍ - výběrové řízení na prodej hmotných nem.věcí - garáže na poz.parc.č.907/2, k.ú. Poříčany Výběřrové řízení na prodej nem. majetku v k.ú. Poříčany 15.10.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 4.10.2019 předán nalezený mobilní telefon, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 15.10.2019
Zobrazit přílohu Úřad územního plánování OZNÁMENÍ - společné jednání o návrhu územního plánu obce Přistoupim 15.10.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - Zveřejnění rozpočtového opatření č.4 k rozpočtu na r.2019 - schváleno dne 25.9.2019 9.10.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej obsazených jednotek č. 59/3, 59/4 včetně spoluvlastnických podílů v ul. Suvorovova, Český Brod, parc.č.st.61 30.9.2019
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - OZNÁMENÍ - výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 9.9.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 8.8.2019 předána nalezená peněženka, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 15.8.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 7.8.2019 předána nalezená peněženka, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 12.8.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 5.8.2019 byl v obci Český Brod nalezen pes, dne 6.8.2019 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 12.8.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 4.8.2019 byl v obci Český Brod nalezen pes, dne 6.8.2019 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 12.8.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 20.6.2019 předán nalezený mobilní telefon, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 25.7.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválení Závěrečného účtu za rok 2018 – schváleno dne 5. 6. 2019 17.6.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ - Schválené rozpočtové výhledy PO na 2019 26.4.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2019 22.2.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2017,rozpočtu na rok 2019, střednědobého rozpočtového výhledu na 2020-2022 8.2.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 12.9.2018 byl v obci Český Brod nalezen pes, dne 13.9.2018 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 18.9.2018