Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Úřad územního plánování OZNÁMENÍ - projednávání zadání ÚP obce Břežany II 19.9.2019
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ DISTRIBUCE,a.s. - OZNÁMENÍ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce,a.s. do 15.11.2019 18.9.2019
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby AUKČNÍ CENTRUM BUSSMARK,s.r.o. - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba dobrovolná - pozemky parc.č.338/3,231/3,543,545,555/34, Kostelec nad Vltavou 18.9.2019
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby AUKČNÍ CENTRUM BUSSMARK,s.r.o. - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba nedobrovolná el.opakovaná - nem. čp.136, parc.č.st.30, Studená 18.9.2019
Zobrazit přílohu Odbor dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení a stanovení místní úpravy na MK náměstí A. z Pardubic, Český Brod 17.9.2019
Zobrazit přílohu Stavební úřad ROZHODNUTÍ - stavební povolení - zateplení bytového domu čp.391, Roháčova, Český Brod 17.9.2019
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady OZNÁMENÍ - informace o konání 7. řádného zasedání zastupitelstva města Český Brod - doba konání 25.9.2019 od 18.00h - obřadní síň českobrodské radnice, nám. Husovo 70 17.9.2019
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PŘEROV - ZRUŠENÍ DRAŽBY proti povinnému: Markéta Hladíková, Tuchoraz 13.9.2019
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ - zahájení společného územního a stavebního řízení - "Výstavba komunikace pro pěší v obci Doubravčice, ul. Úvalská 12.9.2019
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad VÝZVA - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: vodní zdroje NV1, NV 2, napojení na veřejný vodovod 12.9.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - pronájem nebytových prostor v areálu menocnice Český Brod v budově č.p. 282 - změna nájmu (vyjmutí garáže) ProMedicus Home Care Services s.r.o. 12.9.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - pronájem nebytových prostor v areálu menocnice Český Brod v budově bez č.p. - garáž č. 7 12.9.2019
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE - OZNÁMENÍ - zahájení společného řízení - ČOV Český Brod 12.9.2019
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací MINISTERSTVO ZEMĚDELSTVÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - změna a doplnění opatření obecné povahy vydané pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 10.9.2019
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/10163, Tuklaty 10.9.2019
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ - zahájení společného územního a stavebního řízení - "Výstavba chodníku v obci Doubravčice, ul. Mukařovská" 10.9.2019
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/10810 a MK, Syneč 10.9.2019
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací STŘEDOČESKÝ KRAJ - OZNÁMENÍ - záměr na pronájem nebytových prostor (tělocvična) v budově čp. 1359, Český Brod,parc.č.st. 2020/1 - Základní a praktická škola 10.9.2019
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady USNESENÍ - souhrn z 18. řádného jednání rady města Český Brod konaného dne 4.9.2019 9.9.2019
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PŘEROV - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba nem. čp.47,parc.č.st.45, k.ú. Vykáň proti povinnému: Michal Fridrich, Slévačská 906/34,Praha 9 9.9.2019
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad OZNÁMENÍ - zahájení společného vodoprávního, územního a stavebního povolení - studna, Břežany II,parc.č.st.85 9.9.2019
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - OZNÁMENÍ - výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 9.9.2019
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/113, III/1133, III/11310 - cyklistické závody 9.9.2019
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - uzavírka sil.č. III/11310 - cyklistické závody 9.9.2019
Zobrazit přílohu Úřad územního plánování OZNÁMENÍ - zahájení řízení o změně č.4 ÚP sídelního útvaru Tuchoraz - veřejné projednávání 16.10.2019 v 17.00 hod 29.8.2019
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby AUKČNÍ CENTRUM BUSSMARK,s.r.o. - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dodatek č.3-odložená dražba - nedobrovolná dražba nemovitosti a pozemků v k.ú. Dlouhé zapsané na LV č. 562 26.8.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 8.8.2019 předána nalezená peněženka, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 15.8.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 7.8.2019 předána nalezená peněženka, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 12.8.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 5.8.2019 byl v obci Český Brod nalezen pes, dne 6.8.2019 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 12.8.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 4.8.2019 byl v obci Český Brod nalezen pes, dne 6.8.2019 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 12.8.2019
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání vody ze studní pouze pro osobní potřebu na dobu od 1.8.2019 do 31.10.2019 pro obec Černíky 30.7.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 20.6.2019 předán nalezený mobilní telefon, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 25.7.2019
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - obsazení pozice referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu (agenda přestupků a admin.úkoly) 4.7.2019
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - obsazení pozice referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu (agenda sil. spr. úřadu) 4.7.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - výzva v rámci Programů podpory sportu,kultury a volného času - program č.3 - podpora investičních a neinvestičních akcí NNO 24.6.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválení Závěrečného účtu za rok 2018 – schváleno dne 5. 6. 2019 17.6.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - Zveřejnění rozpočtového opatření č.3 k rozpočtu na r.2019 - schváleno dne 5.6.2019 12.6.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 4.6.2019 předány nalezené klíče, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 10.6.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ - Schválené rozpočtové výhledy PO na 2019 26.4.2019
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - OZNÁMENÍ - výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 20.3.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2019 22.2.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2017,rozpočtu na rok 2019, střednědobého rozpočtového výhledu na 2020-2022 8.2.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 12.9.2018 byl v obci Český Brod nalezen pes, dne 13.9.2018 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 18.9.2018