Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej id. podílu 2/6 vzhledem k celku pozemku p.č. 228/82, k.ú. Český Brod 27.5.2024
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Jugoslávská, Za Svitavkou a Ruská, Český Brod 27.5.2024
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady USNESENÍ - souhrn z 12. schůze rady města Český Brod konané dne 22. 5. 2024 Usnesení - souhrn z 12. schůze rady města Český Brod konané dne 22. 5. 2024 24.5.2024
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - Připojení obcí Přišimasy a Hradešín na Úvalský vodovod 23.5.2024
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu - nám. Husovo a přilehlé komunikace - Českobrodská jarní pouť Českobrodská jarní pouť 22.5.2024
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE - OZNÁMENÍ - posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Regionální surovinová politika Středočeského kraje" 20.5.2024
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ DISTRIBUCE a.s. - OZNÁMENÍ - plánované přerušení dodávky elektřiny dne 06.06.2024 7:30-16:30 -Český Brod-ul. Bulharská, Jugoslávská, Klučovská, Lužická, Moravská, Pod Velkým vrchem, Ruská, Slezská, Slovenská, Za Svitavkou, Zborovská 16.5.2024
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KOLÍN - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - elektronická dražba - členská práva a povinnosti vč. nájmu bytu č.001 v domě č.p.1290, ul. Rokycanova 1290, Český Brod proti povinnému: Černý Jan, Rokycanova 1290,Český Brod 16.5.2024
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - omezení obecného užívání uzavírkou - silnice č. III/2721, ul. Kounická, Poříčany 16.5.2024
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnost pro osobní potřebu - obce Doubravčice, Dobré Pole, Přehvozdí 15.5.2024
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/245, ul. Žitomířská, Český Brod 15.5.2024
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ DISTRIBUCE a.s. - OZNÁMENÍ - plánované přerušení dodávky elektřiny dne 05.06.2024 7:30-13:30 -Český Brod-ul. Havlíčkova, Jungmannova, Kr.Jiřího, Lázeňská, nám. Arnošta z Pardubic, Podskalí, Prokopa Velikého, Sadová 15.5.2024
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ DISTRIBUCE a.s. - OZNÁMENÍ - plánované přerušení dodávky elektřiny dne 05.06.2024 7:30-16h.-Český Brod, nám Arnošta z Pardubic č.p.2,3,22,24,25,26,27,29,30,31,274,1384, parc.č.4 15.5.2024
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnost pro osobní potřebu - obce Hradešín a Přišimasy 15.5.2024
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemní komunikaci - obec Poříčany, silnice č. III/2721 a MK a silnice č. II/330, II/272, 15.5.2024
Zobrazit přílohu Odbor dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutí o vydání stavebního povolení na stavbu ,, V Jezírkách - Tuklaty,, - rekonstrukce místní komunikace na poz. parc. č. 296/33, 871/2, a 1043 k.ú. Tuklaty 15.5.2024
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Nad Strání, V Břískách a Na Vysoké mezi v Doubravčicích 13.5.2024
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - pronájem nebytových prostor v budově č. p. 12, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod 10.5.2024
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Škoda Octavia, stříbrné barvy, RZ: 3AH 2672, ul. Jungmannova, poz.parc.č.2021/5, k.ú. Český Brod 10.5.2024
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ DISTRIBUCE a.s. - OZNÁMENÍ - plánované přerušení dodávky elektřiny dne 28.05.2024 7:30-11:30 -Český Brod-Liblice, Průmyslová 231 9.5.2024
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města POPTÁVKA - NÁBOR PEDIATRA - Hledáme lékaře pro děti a dorost 6.5.2024
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací FINANČNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí na rok 2024 (subjektům nepřihlášeným prostřednictvím SIPO) 30.4.2024
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací 1.SČV,a.s. - OZNÁMENÍ - porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023 29.4.2024
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - pronájem nebytových prostor v budově čp.25, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod - provozovna I. 29.4.2024
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací VODOVODY A KANALIZACE NYMBURK,a.s. - OZNÁMENÍ - porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023 29.4.2024
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č.1 k rozpočtu na rok 2024 - schváleno dne 15.04.2024 29.4.2024
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej části poz.p.č.528/11 oddělenou geometr.plánem a nově vzniklý poz.p.č.528/42 ( část oddělena geometr.plánem z poz.p.č.528/12 a část z poz.p.č.528/13) a poz.p.č.528/39, k.ú. Liblice u Českého Brodu 24.4.2024
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OZNÁMENÍ O PROJEKTU - intenzifikace ČOV Český Brod 23.4.2024
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OZNÁMENÍ O PROJEKTU - nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod 23.4.2024
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PŘEROV - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba spoluvlastnického podílu 1/6 na nem. čp.371,parc.č.st.584/1,584/3, k.ú. Sadská proti povinnému: Milan Závodný, náměstí Husovo 70, Český Brod 15.4.2024
Zobrazit přílohu Volby VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - oznámení o době a místě konání voleb 15.4.2024
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Škoda, modrošedé barvy, RZ: 4SC 6711, ul. Pernerova, poz.parc.č.172/3, k.ú. Český Brod 10.4.2024
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Škoda Fabia, modré barvy, RZ: 1SP 5972, ul. Za Svitavkou, poz.parc.č.726/155, k.ú. Český Brod 3.4.2024
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Škoda Octávia, fialové barvy, RZ: 1J5 1009, ul. 28.října, poz.parc.č.226/7, k.ú. Český Brod 3.4.2024
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD - DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č.1 k rozpočtu na rok 2024 - schváleno dne 11.03.2024 18.3.2024
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválených rozpočtů PO na rok 2024 - schváleno 06.03.2024 14.3.2024
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválených rozpočtových výhledů PO na roky 2025-2027 - schváleno 06.03.2024 14.3.2024
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE - Oznámení - pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2024 11.3.2024
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 01.03.2024 předány nalezené pneumatiky, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 4.3.2024
Zobrazit přílohu Povinně zveřejňované informace Přehled povinně zveřejňovaných informací dle z. č. 106/1999 Sb. 27.2.2024
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 26.02.2024 předáno nalezené jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 26.2.2024
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Program podpory aktivit v sociální oblasti 20.2.2024
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválený Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2025-2027 - schválený dne 05.02.2024 9.2.2024
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválený Rozpočet na rok 2024 - schválený dne 05.02.2024 9.2.2024
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací KÚ PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ - OZNÁMENÍ - vyhlášení revize údajů katastru nemovitostí v kat. území Štolmíř 24.1.2024
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 20.12.2023 předána nalezená peněženka s finanční hotovostí, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 21.12.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD - DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č.4 k rozpočtu na rok 2023 - schváleno dne 12.12.2023 12.12.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD-DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - schválený rozpočet na rok 2024 - schválený dne 12.12.2023 12.12.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 11.10.2023 předán nalezený svazek klíčů, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 17.10.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 04.10.2023 předáno nalezené jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 5.10.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 26.09.2023 oznámen nález finanční hotovosti, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 26.9.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 24.09.2023 předána nalezená el. koloběžka, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 26.9.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 12.09.2023 předána nalezená el. koloběžka, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 18.9.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 22.08.2023 oznámen nález finanční hotovosti, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 22.8.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 27.06.2023 předáno nalezené jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 29.6.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválené Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2022 - schváleno dne 12.06.2023 22.6.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2022 - schváleno dne 12.06.2023 22.6.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD - DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2022 - schváleno dne 08.06.2023 12.6.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 17.05.2023 předán nalezený žlutý pytel s oblečením, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 6.6.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - informace o zřízení stacionárního měření rychlosti v obci Rostoklaty 18.4.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací KÚ PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ - OZNÁMENÍ - vyhlášení revize údajů katastru nemovitostí v kat. území Liblice u Českého Brodu 3.1.2023
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Programy podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod 19.12.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 09.09.2022 předán nalezený notebook, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 11.10.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 16.06.2022 předána nalezená peněženka s finanční hotovostí, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 29.6.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 13.06.2022 předáno nalezené jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 13.6.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 23.04.2022 předána nalezená svářecí souprava, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 10.6.2022
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD - OZNÁMENÍ - Informace pro občany kteří přijímají televizi přes anténu 7.6.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 23.04.2022 předán nález asijská zbraň "nunčaky" , informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 27.4.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 21.04.2022 předána nalezená finanční hotovost, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 21.4.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 15.04.2022 předán nalezený dětský batoh, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 19.4.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 17.12.2021 předán mobilní telefon - informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 20.12.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 24.11.2021 předány nalezené klíče od motorového vozidla - informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 25.11.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 24.11.2021 předáno nalezené jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 25.11.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 26.05.2021 předán nalezený mobilní telefon zn.Nokia, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna mobilní telefon NOKIA 25.10.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky vyhlášení nálezu č.23/2021 - 2ks klíčů s logem zn. SAAB 6.10.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 30.08.2021 předán nalezený klíč s oranžovou visačkou, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 6.10.2021