Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - OZNÁMENÍ - výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 20.3.2019
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ DISTRIBUCE,a.s. - OZNÁMENÍ - přerušení dodávky elektřiny dne 9.4.2019 od 7.30 do 15.00 hod., Liblice, ul. Klučovská 169,230 20.3.2019
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ DISTRIBUCE,a.s. - OZNÁMENÍ - přerušení dodávky elektřiny dne 5.4.2019 od 7.30 do 15.00 hod., Liblice, ul. Ve Staré vsi parc.č.790/2 20.3.2019
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ DISTRIBUCE,a.s. - OZNÁMENÍ - přerušení dodávky elektřiny dne 3.4.2019 od 7.30 do 15.00 hod., Č.Brod, čp.1 a Štolmíř 20.3.2019
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ DISTRIBUCE,a.s. - OZNÁMENÍ - přerušení dodávky elektřiny dne 25.3.2019 od 7.30 do 14.00 hod., Č.Brod, ul. Jiřího Wolkera, Palackého 20.3.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej bytové jednotky č. 1382/5, ul. Štolmířská 1382, Český Brod předem určenému zájemci M.H. a S.H. 20.3.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej bytové jednotky č. 1394/11, ul. Mozartova 1394, Český Brod předem určenému zájemci K.M. 20.3.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VRAKU - motorové vozidlo zn.Ford Mondeo, bez RZ, VIN: WF0WXXGBBW1R27633, odstavené na pozemní komunikaci parkoviště P+R, ul. Kr.Jiřího, Český Brod 20.3.2019
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/30 a MK ul. Nad Váhou, Poříčany 20.3.2019
Zobrazit přílohu Odbor dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil.č. III/1136, Tuklaty 20.3.2019
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - uzavírka MK náměstí Arnošta z Pardubic, náměstí Husovo,ul.Tyršova, část ul.Suvorovova a část ul.Kr.Jiřího, Český Brod - "Okruh českobrodský" 20.3.2019
Zobrazit přílohu Odbor dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné poahy - dočasný zákaz zastavení na MK náměstí Husovo a přechodná úprava provozu na MK náměstí Husovo, ul.Tyršova, Kr.Jiřího a Suvorovova, Český Brod - "Okruh Českobrodský" 20.3.2019
Zobrazit přílohu Stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uložení písemnosti - Marta Blumtrittová, Zlonín 194, Měšice u Prahy veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti: Doubravčice - lokalita Pod Čihadly 20.3.2019
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací STÁTNÍ STATEK JENEČ - NABÍDKA - nabídka státních pozemků k prodeji, poz.parc.č.364/3, k.ú. Liblice 19.3.2019
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací KRAJSKÝ ÚŘAD - OZNÁMENÍ - posuzování vlivů na ŽP "Aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny SK v letech 2018 - 2028" 19.3.2019
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací STŘEDOČESKÝ KRAJ - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU - Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Český Brod 19.3.2019
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady USNESENÍ - souhrn z 6. řádného jednání rady města Český Brod konaného dne 13.3.2019 19.3.2019
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady USNESENÍ - Souhrn z 5. řádného jednání rady města Český Brod konaného dne 27.2.2019 19.3.2019
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací KRAJSKÝ ÚŘAD - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil.č. I/2 19.3.2019
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ - zahájení spol.územního a staveb. řízení - soubor RD Doubravčice - II.etapa - výstavba komunikace a zpevněné plochy 19.3.2019
Zobrazit přílohu Odbor dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - místní úprava provozu na sil.č.III/10163,10169 a MK, Hradešín 19.3.2019
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - uzavírka silnice č.II/113, Č.Brod, Jana Kouly 19.3.2019
Zobrazit přílohu Odbor dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení na MK nám. A. z Pard. a Kr. Jřího a přechodná úprava provozu na sil.č.II/113,330, III/1131,3303,3301,3302, Č.Brod a Liblice 19.3.2019
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - územ. rozhodnutí a stav. povolení - Doubravčice, lokalita Pod Čihadly - komunikace vč. chodníků 19.3.2019
Zobrazit přílohu Odbor dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - místní úprava provozu na sil.č.I/330,II/272 a MK(lokalita "Škvárovna"), Č.Brod 19.3.2019
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Boženy Němcové, Český Brod 19.3.2019
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu sil.č. III/10165,10163,24512,24513,1136, Úvaly 19.3.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - Střednědobý rozpočtový výhled PO 2020-2022 19.3.2019
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad ROZHODNUTÍ - stavební povolení - vodovodní a kanalizační řad, Doubravčice 19.3.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej volné bytové jednotky č. 1394/11, ul. Mozartova, Český Brod předem určenému zájemci K.M. 15.3.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej volné bytové jednotky č. 1382/5, ul. Štolmířská, Český Brod předem určenému zájemci M.H. a S.H. 15.3.2019
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení na obsazení pozice referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu 12.3.2019
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice referenta finančního odboru 5.3.2019
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice odborného referenta odboru stavebního a územního plánování pro agendu územního plánování 5.3.2019
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice odborného referenta odboru stavebního a územního plánování 5.3.2019
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice referenta finančního odboru 5.3.2019
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Oznámení o zmaření dražby nedobrovolné Oznámení o zmaření dražby nedobrovolné ke dni 12.1.2.2018, p.č. 581, k.ú. Dolní Měcholupy, proti povinnému: Ing. Radomír Šimon, Praha 3 4.3.2019
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Dražební vyhláška Dražba podílu id.1/6 vzhledem k celku - p.č. 228/82, k.ú. Český Brod, proti povinnému: Roman Vlček, nám. Husovo, Český Brod 4.3.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Výzva Výzva v rámci Programů podpory sportu,kultury a volného času - program č.1 - zabezpečení pravidelné činnosti NNO 27.2.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2019 22.2.2019
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba nedobrovolná - nemovitosti a pozemky v k.ú. Dlouhé zapsané na LV č. 562 21.2.2019
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba poz. parc.č.1387, k.ú. Stvolínky proti povinnému: Josef Paluska, Bylanská 98, Český Brod - Liblice 21.2.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Výzva k odsranění vraku Motorové vozidlo Škoda Felicia, RZ: 9A4 6854, VIN: TMBEGF614V7391729, odstavené na pozem. komunikaci ul. Boženy Němcové, Český Brod, parc.č. 202/1 20.2.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej obsazené bytové jednotky č.1127/1 včetně spoluvlastnických podílů, ul. K Dolánkám, Český Brod 18.2.2019
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu 14.2.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 11.2.2019 předány nalezené věci (peněženka,řetízek), informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 11.2.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 6.2.2019 předány nalezené věci (batoh a zimní bunda), informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 11.2.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2017,rozpočtu na rok 2019, střednědobého rozpočtového výhledu na 2020-2022 8.2.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Výzva Výzva v rámci programu podpory aktivit v sociální oblasti pro rok 2019 8.2.2019
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dodatek č.1 k dražební vyhlášce Dražba nedobrovolná - nem. čp.136, parc.č.st.30, k.ú. Studená 6.2.2019
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba nedobrovolná - nem. čp.136, parc.č.st.30, k.ú. Studená 6.2.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Výzva Program na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v MPZ města Český Brod 2019 29.1.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Výzva Výzva v rámci Programů podpory sportu,kultury a volného času - program č.2 - podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města 28.1.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 4.1.2019 nalezena peněženka, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 11.1.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 12.9.2018 byl v obci Český Brod nalezen pes, dne 13.9.2018 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 18.9.2018