Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení místa investičního referenta/referenta majetkové správy 17.7.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba poz.parc.č.474/45, 474/46, 649/15, k.ú. Liblice proti povinnému: Rostislav Látal, Slavošov 50 17.7.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba poz. parc.č.732, k.ú.Český Brod proti povinnému: Hana Vraštilová, Na Vinohradech 63,parc.č.63 17.7.2018
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Oznámení Zahájení vodovodního řízení - kanalizační řád - splašková kanalizace obce Hradešín 17.7.2018
Zobrazit přílohu Stavební úřad Rozhodnutí Územní rozhodnutí - umístění stavby - doplnění VO,Č.Brod, Zahrady, Liblice, Štolmíř 17.7.2018
Zobrazit přílohu Stavební úřad Rozhodnutí Schválení stavebního záměru - rodinný dům č.p. 242 - stavební úpravy a přístavba, Český Brod 17.7.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Rozhodnutí - omezení veřejného přístupu na účel.komunikaci na poz.parc.č. 962,996, Tuklaty, parc.č.474, Tlusovousy, parc.č.1567,1562, Břežany II 10.7.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. II/113, III/1138, III/1139, Mrzky - posvícení "PUPEK SVĚTA" 10.7.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka sil.č. II/113, Mrzky - posvícení "PUPEK SVĚTA" 10.7.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy na MK ul. 28.října, Český Brod 10.7.2018
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Výpůjčka nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod, budova č.p. 508 předem určeném zájemci: LECCOS, z.s., nám. A. z Pardubic 31, Český Brod 10.7.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil.č.II/113, III/10169 a MK, Doubravčice 9.7.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. č. III/10811 a 10812, Vitice 9.7.2018
Zobrazit přílohu Nařízení Nařízení města Český Brod č.3/2018 Omezení stání nákladních motorových vozidel na území města Český Brod a jeho částí Liblice a Štolmíř 9.7.2018
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu - registr vozidel 9.7.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba movitých věcí v bytě č.99/8, k.ú. Liblice proti zůstaviteli: Ing. Miloš Halda, K Vysílači 99, Č.Brod-Liblice 3.7.2018
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Pacht pozemků v k.ú. Klučov registrovanému zemědělskému subjektu za účelem zemědělského využití na dobu 5 let od 1.10.2018 29.6.2018
Zobrazit přílohu Úřad územního plánování Zpráva Uplatňování ÚP obce Tuklaty - vyhodnocení 27.6.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Výzva Výzva v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času - program č.3 - podpora investičních a neinvestičních akcí NNO 26.6.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2018, střednědobého rozpočtového výhledu na 2019-2021, rozpočtového opatření č.1 a č.2 a závěrečného účtu za rok 2017 26.6.2018
Zobrazit přílohu Volby Volby do zastupitelstev obcí v roce 2018 Oznámení o místě podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí 25.6.2018
Zobrazit přílohu Volby Volby do zastupitelstev obcí v roce 2018 Oznámení o potřebném počtu podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí 25.6.2018
Zobrazit přílohu Stavební úřad Oznámení Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018 7.6.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 30.5.2018 byl v obci Zahrady nalezen pes, dne 31.5.2018 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 6.6.2018
Zobrazit přílohu Volby Volby do zastupitelstva města Český Brod Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022 29.5.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení nálezu Dne 21.4.2018 byl v obci Zahrady nalezen pes, dne 22.5.2018 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 22.5.2018
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání vody ze studní v období 1.6. - 31.8.2018 v obci Břežany II, Nová Ves II, Rostoklaty, Tismice, Limuzy, Tlustovousy, Tuklaty 16.5.2018
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání vody ze studní v období 1.6. - 31.8.2018 v obci Dobré Pole 16.5.2018
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání vody ze studní v období 1.6. - 31.8.2018 v obci Černíky 16.5.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 16.4.2018 nalezeno jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 25.4.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení nálezu Dne 28.3.2018 byli v obci Český Brod nalezeni psi, dne 29.3.2018 byli převezeni do útulku v Lysé n.Labem 29.3.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení Výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 26.3.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2018 5.3.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/272, MK Ke Škole a Ke Hřbitovu a účel.komunikace, Štolmíř 22.1.2018