Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení místa investičního referenta/ referenta majetkové správy 20.9.2018
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice odborného referenta odboru vnitřních věcí - administrativní a spisový pracovník na úseku spisovny 20.9.2018
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice odborného referenta odboru vnitřních věcí - úsek cestovních dokladů 20.9.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací 1. SčV,a.s. - oznámení Plánované odkalování vodovodní sítě města Český Brod od 1.10.2018 do 12.11.2018 7.00 -15.00h 20.9.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací 1. SćV,a.s. - oznámení Plánované přerušení dodávky vody dne 1.10.2018 8.00-18.00 hod. - Č.Brod,ul.J.Wolkera,U Garáží a Zahrady 20.9.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ Distribuce,.a.s. - oznámení Plánované přerušení dodávky elektřiny dne 9.10.2018 7.30-11.30h - Český Brod, B.Smetany,Bezručova,B.Němcové,J.Koziny,J.Wolkera,Maroldova,Mozatova,Sv.Čecha,Štolmířská,Žitomířská,Žižkova 20.9.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Komenského, Český Brod 19.9.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka MK ul. Tyršova, Český Brod 18.9.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Tyršova, Český Brod 18.9.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Státní statek Jeneč - nabídka Nabídka nemovitého majetku k bezúplatného převodu/prodeji, poz.parc.č.695/5, k.ú. Český Brod 18.9.2018
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej volné bytové jednotky č.30, Palackého 1256, Český Brod včetně spoluvlastnických podílů 18.9.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 12.9.2018 byl v obci Český Brod nalezen pes, dne 13.9.2018 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 18.9.2018
Zobrazit přílohu Stavební úřad Oznámení Zahájení územního řízení - 17 x domovní čistírna odpadních vod Přehvozdí 17.9.2018
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Pacht pozemků KN parc.č.637,645,684, k.ú. Štolmíř 17.9.2018
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej osobního automobilu zn. ŠKODA OCTÁVIA II 1,6 MPI AMBIENTE 14.9.2018
Zobrazit přílohu Stavební úřad Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti - vlastníkům pozemků parc.č.335/56 a 312/7, k.ú. Doubravčice 12.9.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/113, III/1133, III/11310 - cyklistické závody "Časovka do vrchu" 12.9.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka silnice č. III/11310 - cyklistické závody "Časovka do vrchu" 12.9.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Jabloňová stráň, Tuchoraz 12.9.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Informace Informace pro vlastníky zapsaných kulturních památek v MPZ Český Brod - otevření dotačního programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019 12.9.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba nem. čp.47, parc.č.st.45, k.ú. Vykáň proti povinnému: Michal Fridrich, Slévačská 906/34, Praha 9 10.9.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba poz. v k.ú. Vykáň, Starý Vestec a Mochov proti povinnému: Michal Fridrich, Slévačská 906/34, Praha 9 10.9.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ Disribuce,a.s. - oznámení Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce,a.s. do 15.11.2018 10.9.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení Výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 10.9.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška 10.9.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dobrovolná dražba poz. v k.ú. Liblice na návrh vlastníka: Obchodní-Brno,s.r.o., Prosecká 524/26, Praha 8 6.9.2018
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice administrativního pracovníka odboru stavebního a územního plánování 6.9.2018
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice odborného referenta odboru stavebního a územního plánování 6.9.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 31.8.2018 předán nalezený batoh s obsahem, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 6.9.2018
Zobrazit přílohu Stavební úřad Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti - Ilona Murárová, Cílkova 642/18, Praha 4 6.9.2018
Zobrazit přílohu Volby Volby do Zastupitelstva města Český Brod v roce 2018 Oznámení o době a místě konání voleb 27.8.2018
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej obsazených jednotek č. 59/3, 59/4 včetně spoluvlastnických podílů v ul. Suvorovova, Český Brod, parc.č.st.61 13.8.2018
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej obsazené bytové jednotky č.1127/1 včetně spoluvlastnických podílů v ul. K Dolánkách, Český Brod, parc.č.st.1225 13.8.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2018, střednědobého rozpočtového výhledu na 2019-2021, rozpočtového opatření č.1 a č.2 a závěrečného účtu za rok 2017 26.6.2018
Zobrazit přílohu Stavební úřad Oznámení Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018 7.6.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 30.5.2018 byl v obci Zahrady nalezen pes, dne 31.5.2018 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 6.6.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení nálezu Dne 21.4.2018 byl v obci Zahrady nalezen pes, dne 22.5.2018 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 22.5.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2018 5.3.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/272, MK Ke Škole a Ke Hřbitovu a účel.komunikace, Štolmíř 22.1.2018