Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Úřad územního plánování Oznámení Projednání zadání územního plánu obce Přehvozdí 16.11.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. II/330,III/3305,3304,3301,3307, Klučov 15.11.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka sil.č. III/3305, Klučov 15.11.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/24513, Rostoklaty-Břežany II 15.11.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/330,II/272, III/1131, III/10813, III/3303 14.11.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil.č. II/330, II/272, III/1131,III/10813, III/3303, Č.Brod 14.11.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Stavební povolení - "Stezka pro cyklisty Břežany II - Rostoklaty" 13.11.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. II/245, III/2455,III/24511, Vykáň 13.11.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Částečná uzavírka sil.č. II/245,III/2455,III/24511, Vykáň 13.11.2017
Zobrazit přílohu Stavební úřad Rozhodnutí Územní rozhodnutí - umístění stavby - Český Brod,Žižkova ulice 13.11.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - nařízení vlastníkům lesů na území České republiky zpracovní těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31.3.2018 10.11.2017
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici strážníka Městské policie Český Brod 10.11.2017
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice odborného referenta odboru stavebního a územního plánování 10.11.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení sil.vozidel a stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. II/113, III/1131 a MK v Českém Brodě 9.11.2017
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Rozhodnutí Povolení změny stavby vodního díla před jejím dokončením - Tismice,splašková kanalizace 9.11.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka MK v Českém Brodě, náměstí Husovo, nám. Arnošta z Pardubic, ul. Tyršova 9.11.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na MK v Českém Brodě, ul. Sportovní (zpomalovací prahy) 9.11.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/272, MK a účel.komun.,Štolmíř 9.11.2017
Zobrazit přílohu Volby Volba prezidenta České republiky v roce 2018 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 9.11.2017
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 3.11.2017 byla nalezena Agama vousatá, dne 3.11.2017 byla převezena do Veterinární nemocnice VetPro, český Brod-Liblice 8.11.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Mozartova, Maroldova, J.Koziny, Český Brod 8.11.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravyprovozu na sil.č. II/330, Poříčany 8.11.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka MK v Českém Brodě, ul. Mozartova 7.11.2017
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Rozhodnutí Povolení změny stavby vodního díla před jejím dokončením - veřejný vodovod pro obce Tismice a Limuzy 7.11.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy na MK v ul. Žitomířská před čp.159, Český Brod 7.11.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil.č. III/1131 a MK na poz.p.č.445/3,433/1, Nová Ves II 7.11.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Ministerstvo ŽP - oznámení Posuzování vlivů na ŽP - předání závěru zjišťovacího řízení "Plán udržitelné mobility Prahy a okolí" 6.11.2017
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Výzva Podání žádostí o zařazení do akcí města Český Brod pořádané v roce 2018 2.11.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Státní pozemkový úřad Žádost o zveřejnění nabídky pozenků k pronájmu v k.ú. Č.Brod, Liblice, Štolmíř 1.11.2017
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Rozhodnutí Schválení kanalizačního řádu stokové sítě obce Poříčany 1.11.2017
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Rozhodnutí Schválení kanalizačního řádu pro městys Kounice 1.11.2017
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba poz. parc.č.154/204, k.ú. Doubravčice proti povinnému: Ivana Dukayová, Třebovle 53 31.10.2017
Zobrazit přílohu Nařízení Nařízení města Český Brod č. 2/2017 Vymezení úseků místních komunikací a chodníků a Plán zimní údržby komunikací pro období 2017/2018 31.10.2017
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Pronájem nebytových prostor v budově čp. 25, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod - provozovna I. 30.10.2017
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba poz. parc.č.1160/1, 1160/3, k.ú.Dobré Pole proti povinnému: TRIGA Kolín,s.r.o. v likvidaci, Domažlická 1256/1, Praha 3 25.10.2017
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej obsazených bytových jednotek č.59/3, 59/4, 59/5 včetně spoluvlastnických podílů budovy na poz.parc.č.st.61, Suvorovova 59, Český Brod 23.10.2017
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej obsazené bytové jednotky č. 1127/1 vč. spoluvlastnických podílů na společných částech domu čp.1127, K Dolánkám, Český Brod 23.10.2017
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 10.10.2017 bylo v obci Liblice, ul. Cukrovarská nalezeno štěně, dne 10.10.2017 bylo svěřeno do opatrování případnému novému majiteli. Informace sdělí MP Č.Brod či podatelna měst.úřadu 10.10.2017
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 5.10.2017 byl v obci Zahrady nalezen pes, dne 6.10.2017 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 10.10.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Policie ČR Strakonice - oznámení Vyhlášení popisu věci 10.10.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení Výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 2.10.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Oznámení o nálezu Dne 19.7.2017 nalezen sportovní batoh,informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 18.8.2017
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 14.8.2017 nalezeno jízdní kolo,informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 16.8.2017