Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Nařízení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÝ BROD Č. 3/2020 - vymezení úseků místních komunikací a chodníků a Plán zimní údržby komunikací pro období 2020/2021 1.10.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací MĚSTO PODĚBRADY - vyvěšení výběrových řízení Poděbrady 1.10.2020
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad ROZHODNUTÍ - Obec Chrášťany - schválení stavebního záměru - vodovod Chotouň, která je místní částí Obce Chrášťany 30.9.2020
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - pacht pozemku KN p.č. 567, k.ú. Štolmíř 29.9.2020
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - pacht pozemků KN p.č.413 a KN p.č.422, v k.ú.Štolmíř 29.9.2020
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad ROZHIODNUTÍ - udělení souihlasu - geologické a vrtné práce spojené se zásahem do poz.parc.č.269/25,k.ú.Doubravčice 29.9.2020
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady USNESENÍ - souhrn z 23. řádného jednání rady města Český Brod konaného dne 23. 9. 2020 29.9.2020
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - uzavírka sil.č. II/272,ul. Zborovská, Český Brod - oprava nadjedu ĆD 29.9.2020
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod - garáže č. 7 24.9.2020
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozem.komun. p.č.885,k.ú.Č.Brod (před č.p. 101 ve Vrátkově a před č.p. 301 Český Brod- Zahrady) 24.9.2020
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul.Jana Hroudy, Nad Váhou, Na Úhoru, Poříčany 24.9.2020
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad OZNÁMENÍ - zahájení společného územního a stavebního řízení - splašková kanalizace,Břežany II,parc.č. 175/1,179/73,179/80,1019/1 23.9.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací KHS STŘEDOČESKÉHO KRAJE - Nařízení č. 6/2020 - mimořádná opatření při epidemii 23.9.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - OZNÁMENÍ - výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 22.9.2020
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/1139 a III/1133 u obce Český Brod - Zahrady 22.9.2020
Zobrazit přílohu Odbor dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na křižovatce sil.č. III/1133 a III/1139 u obce Český Brod - Zahrady 22.9.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČESKÁ REPUBLIKA-SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - prodej hmotných nemovitých věcí - garáže s pozemkem parc.č.907/2,k.ú. Poříčany 21.9.2020
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. II/ 272,330,III/1131,3303,3301,3302,Č.Brod a Liblice a MK ul. Krále Jiřího, V CHobotě, Č.Brod II/330, III/1131, III/3303, II/3301, III/3302 v Českém Brodě a Liblicích a místních komunikacích ul. Krále Jiřího a v Chobotě v Českém Brodě 21.9.2020
Zobrazit přílohu Odbor dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil.č.II/245,ul. Žitomířská, Český Brod 21.9.2020
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/330,III/3307,3305,3305a,Poříčany 21.9.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ DISTRIBUCE,a.s. - OZNÁMENÍ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce,a.s. do 15.11.2020 17.9.2020
Zobrazit přílohu Volby VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR - oznámení o době a místě konání voleb 1.9.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PARDUBICE - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba spoluvl.podílu 1/2 na pozemku parc.č.127/17, k.ú.Semín proti povinnému: Martin Kočí, náměstí Husovo 70, Český Brod 31.8.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací 1. SČV,a.s. - OZNÁMENÍ - plánované odkalování vodovodní sítě města Český Brod včetně městských částí Liblice a Štolmíř od 21.9.2020 do 31.10.2020 7.00 -15.00h 13.8.2020
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 15.7.2020 byl v obci Liblice nalezen pes, dne 16.7.2020 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 5.8.2020
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - prodloužení dočasného omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu do 31.10.2020, Břežany II, Nová Ves II,Rostoklaty,Tismice,Limuzy,Tlustovousy,Tuklaty 29.7.2020
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - prodloužení dočasného omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu do 31.10.2020, Doubravčice, Dobré Pole, Vitice, Přehvozdí 29.7.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212 29.7.2020
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 30.6.2020 předán nalezený svazek klíčů od vozidla, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 9.7.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č.2 k rozpočtu na rok 2020 - schváleno dne 24.6.2020 29.6.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválení Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2019 - schváleno dne 24.6.2020 29.6.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválení Závěrečného účtu za rok 2019 - schváleno dne 24.6.2020 29.6.2020
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 22.6.2020 předáno nalezené dětské jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 25.6.2020
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 3.6.2020 předáno nalezené zařízení BT, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 9.6.2020
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky VÝZVA - opuštěné věci - stavidlo u pivovaru a tozro hradítka u bývalého pivovrau, koryto vodního toku Šembera, Český Brod 1.6.2020
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - DODATEK Č.1 - Programy podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod 22.5.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací MĚSTO BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV - záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov 13.5.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválených rozpočtů PO na rok 2020 5.3.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválených rozpočtových výhledů PO na roky 2021-2023 5.3.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2021-2023 31.1.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřenění rozpočtu města na rok 2020 31.1.2020
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Programy podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod 21.1.2020