Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací EZ DISTRIBUCE a.s. - OZNÁMENÍ - plánované přerušení dodávky elektřiny dne 19.8.2021 7.30-13.00h - Český Brod (seznam ulic v oznámení) 30.7.2021
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady USNESENÍ - souhrn z 23. řádné schůze Rady města Český Brod konané dne 28. 7. 2021 30.7.2021
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - pronájem prostor sloužících k podnikání-nebytové prostory v areálu nemocnice Český Brod,budova čp.620 předem určenému zájemci: Zuzana Šlégrová 30.7.2021
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - obsazení místa investičního referenta odboru rozvoje 29.7.2021
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej hrobového zařízení na hrobovém místě E-220 na hřbitově v Českém Brodě předem určenému zájemci M.N. 29.7.2021
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad OZNÁMENÍ - zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení - vodovod a kanalizace Žižkova ulice + nakládání s dešťovými vodami 28.7.2021
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KOLÍN - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKAÍ - dražba nem. čp.21,parc.č.st.47,parc.č.63/1 a 335/2,k.ú. Přistoupim proti povinnému: Martin a Šárka Kosobudovi, Přistoupim 21 28.7.2021
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - omezení obecného užívání uzavírkou - úplná uzavírka sil.č.III/1133 v úseku od křiž. se sil.č.II/113 po křiž. se sil.č.I/12 u města Český Brod 27.7.2021
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.III/1133 a II/113 u města Český Brod 27.7.2021
Zobrazit přílohu Odbor dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - místní úprava provozu na MK ul. Lichtenštejnská, Český Brod-Štolmíř 26.7.2021
Zobrazit přílohu Odbor dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci,ul. Jungmannova, Český Brod 26.7.2021
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/1133, III/1139 a II/113, Zahrady 26.7.2021
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ - zahájení stavebního řízení "Stavební úpravy místní komunikace v ulici K Zámkům, K Rybníčku a Kolmá, Doubravčice" 26.7.2021
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - omezení obecného užívání uzavírkou - úplná uzavírka silnice č. III/1133 v obci Zahrady 26.7.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací MĚSTO PODĚBRADY - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - obsazení pracovního místa vedoucí oddělení správy majetku 26.7.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 17.07.2021 byla v Českém Brodě u čerpací stanice Bemzina nalezena dvě štěňata, dne 17.07.2021 byla převezena do soukromého depozitu pro opuštěné a týrané psy DOGPOINT, Lhotky 60, Malotice 26.7.2021
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ o zahájení stavebního řízení - stavební úpravy místní komunikace v ulici Nad Lomem a Akátová, Doubravčice 20.7.2021
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - schválení kanalizačního řádu splaškové kanalizace obce Tuchoraz 20.7.2021
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - vodovodní a kanalizační řad k.ú.Doubravčice,parc.č.335/80, 1003/1, 335/44 20.7.2021
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - omezení obecného užívání uzavírkou, povolení částečné uzavírky silnice č. II/113 (ul. Palackého) v Českém Brodě z důvodu výstavby vodovodu 19.7.2021
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/1133, č.II/113 (ul.Palackého), MK ul.J. Wolkera a ul. Ke Spravedlnosti v Českém Brodě 19.7.2021
Zobrazit přílohu Odbor dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - místní úprava provozu na MK na poz.p.č.103/8,k.ú.Břežany II místní úprava provozu na místní komunikaci na poz. p. č. 103/8 k. ú. Břežany II 16.7.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ DISTRIBUCE a.s. - OZNÁMENÍ - plánované přerušení dodávky elektřiny dne 6.8.2021 7.30-11.00h - Český Brod-Liblice, ul.U Kapličky, Ve Staré vsi a parc.č.56/4,57,84/5,84/8,790/5 16.7.2021
Zobrazit přílohu Odbor dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - místní úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci - parkovišti prodejny Lidl Český Brod 15.7.2021
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - obsazení pozice PR manažer/ka vedení města 9.7.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 24.06.2021 byla v Českém Brodě-Liblicích v areálu firmy Avax odchycena užovka červená, dne 24.06.2021 byla převezena do ZO ČSOP Polabí, Pátek 56, Poděbrady 29.6.2021
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - obsazení pozice asistent/ka oddělení Kancelář vedení města 29.6.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválení Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2020 - schváleno dne 16.6.2021 28.6.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválení Závěrečného účtu za rok 2020 - schváleno dne 16.6.2021 25.6.2021
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - dodatek č.2 k Programům podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod 24.6.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č.2 k rozpočtu na rok 2021 - schváleno dne 16.06.2021 24.6.2021
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PŘEROV - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba spoluvl.podílu nem. čp.468, poz.parc.č.st.188/3, k.ú.Český Brod proti povinnému: Michal Polák, Žižkova 468, Český Brod 18.6.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČESKÁ REPUBLIKA-SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - prodej hmotných nemovitých věcí - skladový areál v k. ú. Plaňany 8.6.2021
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu od 15.5.2021 do 15.8.2021, Doubravčice, Dobré Pole, Přehvozdí 10.5.2021
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu od 15.5.2021 do 15.8.2021, Břežany II, Nová Ves II, Rostoklaty, Tismice, Limuzy, Tlustovousy, Tuklaty 10.5.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - informace o zřízení stacionárního měření rychlosti v obci Rostoklaty 26.4.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací OZNÁMENÍ - schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO Český Brod-Doubravčice na roky 2022-2023 20.4.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací OZNÁMENÍ - schválený rozpočet DSO Český Brod-Doubravčice na rok 2021 20.4.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 09.04.2021 předán mobilní telefon, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 16.4.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválených rozpočtových výhledů PO na roky 2022-2024 23.3.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválených rozpočtů PO na rok 2021 23.3.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - OZNÁMENÍ - výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - stav k 02/2021 17.3.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválený Rozpočet na rok 2021 - schválený dne 10.2.2021 22.2.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválený Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2022-2024 - schválený dne 10.2.2024 22.2.2021
Zobrazit přílohu Povinně zveřejňované informace OZNÁMENÍ - povinně zveřejňované informace dle zák.č. 106/1999 Sb. 4.1.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - OZNÁMENÍ - výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 22.9.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212 29.7.2020