Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Stavební úřad Rozhodnutí Územní rozhodnutí - umístění stavby - chodník mezi obcemi Tuklaty a Tlustovousy, vč. veřejného osvětlení 19.1.2018
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Změna nájemce v důsledku přechodu nájmu poz. KN p.č.228/70, Český Brod - EKO-voda,s.r.o., IČO 06621783 17.1.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na MK náměstí Husovo, Český Brod - tržní místo 17.1.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil.č. II/113, II/245, III/1131 17.1.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Bezručova, Český Brod 17.1.2018
Zobrazit přílohu Volby Volba prezidenta České republiky v roce 2018 Oznámení o době a místě konání II. kola voleb 16.1.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba poz. parc.č. 492/5,493/3, k.ú. Liblice proti povinnému: Eva Ševčíková, Lstiboř 80 15.1.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Zveřejnění návrhu Rozpočet na r. 2018 15.1.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Zveřejnění návrhu Střednědobý výhled rozpočtu na r.2019-2021 15.1.2018
Zobrazit přílohu Stavební úřad Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti - Mgr. Zuzana Čunderlíková, Tulská 2, Žilina, Slovensko 15.1.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Krajský soud v Praze - Vyrozumění Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení - návrh na zrušení opatření obecné povahy-ÚP města Č.Brod 12.1.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Krajský úřad Středočeského kraje - rozhodnutí Změna odborné osoby - vodovody a kanalizace 12.1.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba nem. čp.3, parc.č.19/1, k.ú. Žhery proti povinnému: Luděk a Eva Tomanovi, Žhery 3 12.1.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ Distribuce,a.s. - oznámení Přerušení dodávky elektřiny dne 19.1.2018 od 7.00h do 15.00h - Liblice, ul. Za Drahou čp. 154,162,163,164,165,170,171 11.1.2018
Zobrazit přílohu Stavební úřad Výzva Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 11.1.2018
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej obsazené bytové jednotky č.1127/1 včetně spoluvlastnických podílů v ul. K Dolánkách, Český Brod, parc.č.st.1225 10.1.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění závěrečného účtu města Český Brod za rok 2016 10.1.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění rozpočtu na rok 2017 a rozpočtových opatření č.1,2,3,4 na rok 2017 10.1.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení - omezení přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci-polní cestu ,Štolmíř, parc.č. 556 10.1.2018
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej části poz. KN p.č. 708/19, k.ú. Český Brod předem určenému zájemci: ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 874/8, Děčín 9.1.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - letní a běžná zimní údržba na pozemních komunikacích správního obvodu MěÚ Č.Brod 8.1.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Sportovní, Český Brod 8.1.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil. č. II/330, Poříčany 8.1.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil.č. II/330,II/272,III/1131,III/10813 a III/3303 8.1.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka sil. č. III/1137 Skřivany - kanalizace 8.1.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.III/1137,III/1135,III/10163, Přišimasy-Skřivany 8.1.2018
Zobrazit přílohu Úřad územního plánování Zpráva Uplatňování č.1 ÚP obce Vykáň v uplynulém období - vyhodnocení 4.1.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Výzva Program na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v MPZ města Český Brod 2018 4.1.2018
Zobrazit přílohu Úřad územního plánování Zpráva Uplatňování ÚP obce Krupá v uplynulém období - vyhodnocení 3.1.2018
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej obsazených jednotek č. 59/3, 59/4, 59/5 včetně spoluvlastnických podílů v ul. Suvorovova, Český Brod, parc.č.st.61 3.1.2018
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Pronájem nebytových prostor v budově čp. 25, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod - provozovna I. 22.12.2017
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení - usnesení 58/2017 Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2018 20.12.2017
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 12.12.2017 předány nalezené batahy s obsahem, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 18.12.2017
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Výzva k odstranění vraku Motorové vozidlo Opel Zafira, bez RZ, VIN: W0L0TGF7532058819, odstavený na pozem. komunikaci ul. Podskalí, Český Brod, parc.č. 902/1 a 65/1 15.12.2017
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Výzva Podání žádostí o zařazení do akcí města Český Brod pořádané v roce 2018 - prodloužení výzvy 8.12.2017
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba 1/2 nem.čp.63, parc.č.st.56/2, parc.č.31,964,965, k.ú. Český Brod proti povinnému: Luboš Adam, náměstí Husovo 63, Český Brod 7.12.2017
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 28.11.2017 nalezena finanční hotovost, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 30.11.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení Výběrové řízení s aukcí - pozemek parc.č. 402/13, Český Brod 27.11.2017
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 17.11.2017 byl v obci Zahrady nalezen pes, dne 20.11.2017 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 22.11.2017
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 3.11.2017 byla nalezena Agama vousatá, dne 3.11.2017 byla převezena do Veterinární nemocnice VetPro, český Brod-Liblice 8.11.2017
Zobrazit přílohu Nařízení Nařízení města Český Brod č. 2/2017 Vymezení úseků místních komunikací a chodníků a Plán zimní údržby komunikací pro období 2017/2018 31.10.2017
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 10.10.2017 bylo v obci Liblice, ul. Cukrovarská nalezeno štěně, dne 10.10.2017 bylo svěřeno do opatrování případnému novému majiteli. Informace sdělí MP Č.Brod či podatelna měst.úřadu 10.10.2017
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 5.10.2017 byl v obci Zahrady nalezen pes, dne 6.10.2017 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 10.10.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Policie ČR Strakonice - oznámení Vyhlášení popisu věci 10.10.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení Výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 2.10.2017