Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.III/1133,II/113 a MK ul. Jiřího Wolkera, Český Brod 2.4.2020
Zobrazit přílohu Stavební úřad ROZHODNUTÍ - změna stavby před dokončením - stav.úprava-zlepšení tepelně-technického stavu budovy bytového domu Na Cihelně 1330-1332,Český Brod 2.4.2020
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení - "Pozemní komunikace na poz.parc.č.11/4,k.ú.Nová Ves II" 2.4.2020
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - stavební povolení - "Liblice,ul.Nová - oprava chodníků" 2.4.2020
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 31.3.2020 předán nalezený mobilní telefon, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 1.4.2020
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady USNSENÍ - souhrn z 9. řádného jednání rady města Český Brod konaného dne 27.03.2020 31.3.2020
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA-ZÁPAD - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba nem.čp.72,parc.č.138/3,138/1,138/5,st.117, k.ú.Kounice proti povinnému:Vladimír Čepička, Kounice 72 30.3.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města INFORMACE - splatnost místních poplatků - zaplacení místních poplatků je možné bez jakohokoliv navýšení až do 31.8.2020 30.3.2020
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - na výpůčku movitého majetku města Český Brod - automat na duše Schwalbe, pumpa na kola umístěné na parkovišti B+R v prostorách nádraží Český Brod 27.3.2020
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady USNESENÍ - souhrn z 8. řádného jednání rady města Český Brod konaného dne 20.03.2020 26.3.2020
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej bytové jednotky č.1393/18, ul. Kounická 1393, Český Brod předem určenému zájemci B.U. 26.3.2020
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PŘEROV - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba byt.jednotky č.182/8,parc.č.410/4 a 410/5 a poz. parc.č.410/12,410/4,410/5,k.ú. Hradiště u Plzně a poz.parc.č.14292/2,k.ú. Plzeň proti povinnému: Jan Knoflíček, Štolmířská 1273, Český Brod 25.3.2020
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ODROČENÍ - dražba movité věci- os.automobil Škoda Octávia RZ:4A7 5799 proti povinnému: New tir transport s.r.o.,Pražská 298/59, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 25.3.2020
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci p.č. 1002/3 a 297/6, Doubravčice 23.3.2020
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. II/113, Mrzky 23.3.2020
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/3347, Lipany 23.3.2020
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/24512,24513, III/1136, III/10163,10165, Tuklaty - Břežany 23.3.2020
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU - bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Český Brod předem určenému zájemci 17.3.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - stanovení úředních hodin - opatření vlády 16.3.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválených rozpočtů PO na rok 2020 5.3.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválených rozpočtových výhledů PO na roky 2021-2023 5.3.2020
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa KONKURZNÍ ŘÍZENÍ - obsazení místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Tyršova 68 5.3.2020
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KLATOVY - DRAŽEBNÍVYHLÁŠKA - dražba poz.parc.č.199/10,k.ú. Bříství proti povinnému: Mohammad Manzoor Hussain Khalid, Semice 89 5.3.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací 1.SČV - OZNÁMENÍ - plánované odkalování vodovodní sítě města Český Brod od 24.3.2020 do 7.5.2020 7.00 -15.00h 5.3.2020
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - obsazení pozice odborného referenta OVÚP 4.3.2020
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - obsazení pozice odborného referenta OVÚP pro agendu územního plánování 4.3.2020
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Výzva v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času - program č.1 - zabezpečení pravidelné činnosti NNO 20.2.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČESKÁ REPUBLIKA-SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - prodej hmotných nemovitých věcí - garáž s pozemkem parc.č.9072, k. ú. Poříčany 19.2.2020
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Výzva v rámci Programu podpory aktivit v sociální oblasti na rok 2020 7.2.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD - OZNÁMENÍ - Životní podmínky 2020 - výběrové šetření v domácnostech 7.2.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2021-2023 31.1.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřenění rozpočtu města na rok 2020 31.1.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČESKÁ REPUBLIKA-SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - prodej hmotných nemovitých věcí - skladový areál v k. ú. Plaňany 29.1.2020
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Výzva v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času - program č.2 - podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města 23.1.2020
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Programy podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod 21.1.2020
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 5.1.2020 byl v obci Štolmíř nalezen pes, dne 6.1.2020 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 7.1.2020
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 1.12.2019 byl v obci Český Brod nalezen pes, dne 2.12.2019 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 4.12.2019
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - OZNÁMENÍ - výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 9.9.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválení Závěrečného účtu za rok 2018 – schváleno dne 5. 6. 2019 17.6.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 12.9.2018 byl v obci Český Brod nalezen pes, dne 13.9.2018 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 18.9.2018