Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací 1. SČV - oznámení Přerušení dodávky vody dne 29.11.2018 8.00-18.00h - Č.Brod, ul.Jugoslávská, Moravská, Pod Velkým vrchem, Ruská 19.11.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací 1. SČV - oznámení Přerušení dodávky vody dne 27.11.2018 9.00-15.00h - Č.Brod, ul. Klučovská,Ruská a Liblice,ul.Klučovská, Za Drahou 19.11.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka místní komunikace v Českém Brodě, ul. Mozartova 19.11.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul.Mozartova, Maroldova a Jana Koziny, Český Brod 19.11.2018
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady INFORMACE O KONÁNÍ 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ BROD Doba konání 28.11.2018 od 18.00h - obřadní síň českobrodské radnice, nám. Husovo 70 19.11.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dodatek č. 1 k dražební vyhlášce Dražba nedobrovolná - stavba čp.25,parc.č.129/2 a poz.parc.č.129/1, k.ú. Svinišťany 16.11.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba nedobrovolná - stavba čp.25,parc.č.129/2 a poz.parc.č.129/1, k.ú.Svinišťany 16.11.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 14.11.2018 byl v obci Český Brod nalezen pes, dne 14.11.2018 byl svěřen do opatrování případnému novému majiteli. Informace sdělí MP Č.Brod nebo podatelna měst.úřadu 16.11.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 11.11.2018 nalezeno jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 16.11.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ Distribuce,a.s. - oznámení Plánované přerušení dodávky elektřiny dne 23.11.2018 8.00-15.00h, Č.Brod a Zahrady 15.11.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK v Českém Brodě - 2.12.2018 - Adventní průvod světýlek 15.11.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka MK v Českém Brodě, náměstí Husovo, náměstí A. z Pardubic a ul.Tyršova - 2.12.2018 16.00-19.00h - Adventní průvod světýlek 15.11.2018
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení místa investičního referenta/ referenta majetkové správy 15.11.2018
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice odborného referenta odboru stavebního a územního plánování 15.11.2018
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice asistent/ka starosty, místostarosty a tajemníka 15.11.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba dobrovolná - poz.parc.č.2627/2,2627/4,2724/2,3237/11,3268/92,3269/6,3269/7,3310/2, k.ú. Úvaly 15.11.2018
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Změna pronájmu nebytových prostor - Žižkova 282, Český Brod 14.11.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Krajský soud v Praze - oznámení Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení - řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy (MUCB 48361/18/Ka) 13.11.2018
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady Usnesení Zápis z 22.řádného jednání rady města Český Brod konaného dne 7.11.2018 12.11.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka sil.č. II/108, Chrást 12.11.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/108,113,III/1135,10169,10812,10813,10814,10810 - oprava povrchu sil.č.II/108 8.11.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. II/113,III/1138,III/1139, Vrátkov 8.11.2018
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej bytové jednotky č.1394/3, ul.Mozartova, Český Brod předem určenému zájemci I.Ś. 8.11.2018
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej bytové jednotky č.1394/6, ul.Mozartova, Český Brod předem určenému zájemci L.K. 8.11.2018
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej bytové jednotky č.1394/8, ul.Morzartova, Český Brod předem určenému zájemci A.K. 8.11.2018
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej bytové jednotky č.1394/9, ul. Mozartova, Český Brod předem určenému zíájemci Z.H. 8.11.2018
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej bytové jednotky č.1382/9, ul. Štolmířská 1382, Český Brod předem určenému zájemci P.F. 8.11.2018
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Rozhodnutí Schválení havarijního plánu - kanalizační řád stokové sítě obce Doubravčice 5.11.2018
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady Usnesení Zápis z 1.řádného jednání zastupitelstva města Český Brod konaného dne 31.10.2018 5.11.2018
Zobrazit přílohu Nařízení Nařízení města Český Brod č.10/2018 Vymezení oblastí města Český Brod, ve kterých lze místní komunikace užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu 5.11.2018
Zobrazit přílohu Nařízení Pravidla pro vydávání parkovacích karet Pravidla k Nařízení města Český Brod č.10/2018 5.11.2018
Zobrazit přílohu Nařízení Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích Ceník k Nařízení města Český Brod č.10/2018 5.11.2018
Zobrazit přílohu Nařízení Nařízení města Český Brod č.9/2018 Zrušení Nařízení města upravující stání motorových vozidel (seznam nařízení v článku 1) 5.11.2018
Zobrazit přílohu Nařízení Nařízení města Český Brod č.8/2018 Zrušení Nařízení města Český Brod č. 7/2018 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Českém Brodě 5.11.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba nem. č.p.239, parc.č.342/83, st.695, k.ú.Doubravčice proti povinnému: Jana Viktorová, Nad Lesním divadlem 1114/16, Praha 4 26.10.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Finanční úřad pro Středočeský kraj - oznámení Daň z nemovitých věcí 2019 25.10.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Výzva majitelům hrobových zařízení 25.10.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba nedobrovolná - poz.parc.č.581/1, k.ú. Praha Dolní Měcholupy 24.10.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba poz.parc.č.1439,k.ú. Zálezlice a poz.parc.č.228/82,kú. Český Brod proti povinnému: Roman Vlček, náměstí Husovo 70, Český Brod 22.10.2018
Zobrazit přílohu Úřad územního plánování Oznámení Společné jednání o návrhu územního plánu obce Tismice 22.10.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2018, střednědobého rozpočtového výhledu na 2019-2021, rozpočtového opatření č.1 a č.2 a závěrečného účtu za rok 2017 12.10.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Výzva Podání žádostí o zařazení do akcí města Český Brod pořádaných v roce 2019 2.10.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 12.9.2018 byl v obci Český Brod nalezen pes, dne 13.9.2018 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 18.9.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení Výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 10.9.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 31.8.2018 předán nalezený batoh s obsahem, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 6.9.2018
Zobrazit přílohu Stavební úřad Oznámení Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018 7.6.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2018 5.3.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/272, MK Ke Škole a Ke Hřbitovu a účel.komunikace, Štolmíř 22.1.2018