Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení Zahájení stavebního řízení - stavba "II/272 Kounice-Bříství" 16.3.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/10163, Hradešín 16.3.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Za Drahou, Český Brod-Liblice 16.3.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení na MK nám. Husovo a stanovení přechodné úpravy provozu na MK nám.Husovo, ul.Tyršova, Suvorovova, Kr. Jiřího, č.Brod - Okruh Českobrodský 16.3.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. II/113, ul. Jungmannova, Č.Brod - pietní akce 16.3.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil.č.III/10810, Chotýš 15.3.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba nem. čp. 54, parc.č.st. 89, k.ú. Chotýš proti povinnému: Ladislav Tatár, Chotýš 54 13.3.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Bezručova, Český Brod 13.3.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na MK náměstí Husovo, Český Brod 13.3.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil. v obcích Skramníky,Žhery,Lstiboř,Klučov 13.3.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č III/1135, Tismice 13.3.2018
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej obsazených jednotek č. 59/3, 59/4 včetně spoluvlastnických podílů v ul. Suvorovova, Český Brod, parc.č.st.61 13.3.2018
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Pronájem bytu č.1 na adrese Vrátkov čp.78 12.3.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ Distribuce,a.s. - oznámení Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 20.3.2018 7.30-13.00 hod., Český Brod, Liblice (ul. dle seznamu) 9.3.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka MK ul. Mozartova, Český Brod 7.3.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Sportovní, Český Brod 5.3.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul.Mozartova, Maroldova a J.Koziny, Český Brod 5.3.2018
Zobrazit přílohu Stavební úřad Nařízení Ústní jednání na 29.3.2018 v 16.00 hod - způsob využití poz. p.č.169/125, 169/126, k.ú. Tuchoraz - Lindauerovi Veronika, Kamila a Stanislav 5.3.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2018 5.3.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení nálezu Dne 25.2.2018 byl v obci Český Brod nalezen pes, dne 26.2.2018 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 5.3.2018
Zobrazit přílohu Úřad územního plánování Oznámení Projednání zadání územního plánu obce Přistoupim 1.3.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Výzva Výzva v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času - program č.1 - zabezpečení pravidelné činnosti NNO 22.2.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU 2018 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU 2019-2021 16.2.2018
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Výběrové řízení na obsazení pozice odborného referenta vodoprávního úřadu odboru životního prostředí 15.2.2018
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Výběrové řízení na obsazení pozice referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu 15.2.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Výzva Výzva v rámci programu podpory aktivit v sociální oblasti pro rok 2018 8.2.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Výzva Výzva v rámci Programů podpory sportu,kultury a volného času - program č.2 - podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města 6.2.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Český statistický úřad - oznámení Výběrové řízení v domácnostech - životní podmínky 2018 (3.2. - 27.5.2018) 1.2.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/272, MK Ke Škole a Ke Hřbitovu a účel.komunikace, Štolmíř 22.1.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění závěrečného účtu města Český Brod za rok 2016 10.1.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Výzva Program na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v MPZ města Český Brod 2018 4.1.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 12.12.2017 předány nalezené batahy s obsahem, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 18.12.2017
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Výzva Podání žádostí o zařazení do akcí města Český Brod pořádané v roce 2018 - prodloužení výzvy 8.12.2017
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba 1/2 nem.čp.63, parc.č.st.56/2, parc.č.31,964,965, k.ú. Český Brod proti povinnému: Luboš Adam, náměstí Husovo 63, Český Brod 7.12.2017
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 28.11.2017 nalezena finanční hotovost, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 30.11.2017
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 17.11.2017 byl v obci Zahrady nalezen pes, dne 20.11.2017 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 22.11.2017
Zobrazit přílohu Nařízení Nařízení města Český Brod č. 2/2017 Vymezení úseků místních komunikací a chodníků a Plán zimní údržby komunikací pro období 2017/2018 31.10.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Policie ČR Strakonice - oznámení Vyhlášení popisu věci 10.10.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení Výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 2.10.2017