Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady USNESENÍ - souhrn z 16. řádné schůze Rady města Český Brod konaného dne 14. 5. 2021 14.5.2021
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - pacht podílu 348/720 vzhledem k celku pozemku KN p.č. 263/120, k.ú.Český Brod předem určenému zájemci: Ing. Jiří Zajíc, IČO 86552406 14.5.2021
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad OZNÁMENÍ - zahájení řízení - ČOV se vsakem, Černíky,parc.č.195/42,st.71 13.5.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací 1.SČV,a.s. - OZNÁMENÍ - přerušení dodávky vody dne 15.06.2021 8.00-18.00, Český Brod 12.5.2021
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - omezení obecného užívání uzavírkou - uzavírka MK, ul.Komenského a sil.č.II/245(ul.Žitomířská), Český Brod 12.5.2021
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - návrh opatření obecné povahy - stanoví místní úpravy na MK,ul. Lichtenštejnská,Český Brod-Štolmíř 12.5.2021
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na VPÚK,ul.Jungmannova,Český Brod 12.5.2021
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNIOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na sil.č. II/245 (ul. Žitomířská) a MK ul. Komenského, Český Brod 11.5.2021
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na MK na poz. p. č. 103/8, k.ú. Břežany 11.5.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací MAJETKOVÝCH - oznámení - aukční vyhláška č.EAS/SKO/037/2021 na poz.p.č. 1077/43, 1077/44 a 1077/45 (silnice), k.ú. Český Brod 11.5.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE - OZNÁMENÍ - pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021 10.5.2021
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - areál ZZN Český Brod - změna doby nájmu od 1.6.2021 do 31.5.2024 - CETIN,a.s., Praha 3 10.5.2021
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - obsazení pozice odborného referenta odboru výstavby a územního plánování - pro agendu stavebního úřadu 10.5.2021
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu od 15.5.2021 do 15.8.2021, Doubravčice, Dobré Pole, Přehvozdí 10.5.2021
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu od 15.5.2021 do 15.8.2021, Břežany II, Nová Ves II, Rostoklaty, Tismice, Limuzy, Tlustovousy, Tuklaty 10.5.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - závěr zjišťovacího řízení o posuzování vlivů na životní prostření „Plán dílčího povodí Dolní Vltavy 2022 – 2027“ 6.5.2021
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady USNESENÍ - souhrn z 13. řádného jednání Rady města Český Brod konaného dne 26. 4. 2021 5.5.2021
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účel.komun.-parkoviště LIDL Český Brod 5.5.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací VaK NYMBURK,a.s. - OZNÁMENÍ - porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce 3.5.2021
Zobrazit přílohu Stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uložení písemnosti - Miloslava Drozenová, Papírenská 482/15, Praha 6 3.5.2021
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - společné územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu "Rekonstrukce komunikace v ulici Na Návsi,Doubravčice" 3.5.2021
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady USNESENÍ - souhrn ze 14. řádného jednání Rady města Český Brod konaného dne 28. 4. 2021 3.5.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - závěr zjišťovacího řízení o posuzování vlivů na životní prostření „Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 – 2027“ 30.4.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací 1.SČV,a.s. - OZNÁMENÍ - porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce 30.4.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č.1 k rozpočtu na rok 2021 - schváleno dne 21.04.2021 30.4.2021
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na obsazení místa ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod-Liblice, Lstibořská 183 29.4.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací OZNÁMENÍ - ČEZ DISTRIBUCE,a.s. - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 19.05.2021 7.30-10.30h - Č.Brod,parc.č.375/4 29.4.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - informace o zřízení stacionárního měření rychlosti v obci Rostoklaty 26.4.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města VÝZVA - k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace ul.Rokycanova, Český Brod - Škoda Fabia, RZ:7S5 8498 22.4.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města VÝZVA - k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace ul.Kollárova,parc.č.919/1, Český Brod -Fiat, RZ:1E8 3972 22.4.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací FINANČNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí na rok 2021 (subjektům nepřihlášeným prostřednictvím SIPO) 22.4.2021
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ochranné pásmo vodního zdroje na poz.p.č.559/4, Vitice 21.4.2021
Zobrazit přílohu Úřad územního plánování OZNÁMENÍ - společné jednání o návrhu Územního plánu Břežany II 20.4.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací OZNÁMENÍ - schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO Český Brod-Doubravčice na roky 2022-2023 20.4.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací OZNÁMENÍ - schválený rozpočet DSO Český Brod-Doubravčice na rok 2021 20.4.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 09.04.2021 předán mobilní telefon, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 16.4.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města UPOZORNĚNÍ NA SKONČENÍ DOBY NÁJMU - hrobová místa Upozornění na skončení doby nájmu 1.4.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací 1. SČV,a.s. - OZNÁMENÍ - plánované odkalování vodovodní sítě města Český Brod včetně městských částí Liblice a Štolmíř od 20.04.2021 do 30.05.2021 7.00 -15.00h 25.3.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválených rozpočtových výhledů PO na roky 2022-2024 23.3.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválených rozpočtů PO na rok 2021 23.3.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 21.03.2021 předáno nalezené jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 23.3.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 19.03.2021 předáno nalezené jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 23.3.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - OZNÁMENÍ - výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - stav k 02/2021 17.3.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválený Rozpočet na rok 2021 - schválený dne 10.2.2021 22.2.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválený Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2022-2024 - schválený dne 10.2.2024 22.2.2021
Zobrazit přílohu Povinně zveřejňované informace OZNÁMENÍ - povinně zveřejňované informace dle zák.č. 106/1999 Sb. 4.1.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací GEOŠRAFO,s.r.o. - OZNÁMENÍ - Správa železnic bude na území města Český Brod,k.ú.Liblice pořizovat širší mapové podklady potřebné pro přípravu vysokorychlostní tratě Praha - Brno - Ostrava 8.12.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - OZNÁMENÍ - výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 22.9.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212 29.7.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválení Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2019 - schváleno dne 24.6.2020 29.6.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválení Závěrečného účtu za rok 2019 - schváleno dne 24.6.2020 29.6.2020