Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil.č.III/10163,III/10169 a MK, Hradešín 14.1.2019
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady INFORMACE O KONÁNÍ 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ BROD Doba konání 23.1.2019 od 18.00h - obřadní síň českobrodské radnice, nám. Husovo 70 14.1.2019
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Oznámení Zahájení vodoprávního řízení - kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Přišimasy 11.1.2019
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 4.1.2019 nalezena peněženka, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 11.1.2019
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Usnesení Přerušení stavebního řízení - vodovod a kanalizace Přišimasy- Kbelka 9.1.2019
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Nevydání opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozem.komun. ul.M.Majerové, Za Svitavkou, Lužická, Slovenská, Ruská, Pod V. vrchem, Jugoslávská, Bulharská, Moravská, Slezská, Za Pilou, Č.Brod 9.1.2019
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Krajský úřad Středočeského kraje - veřejná vyhláška Oznámení návrhu - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil.č.I/112, k.ú.Český Brod 9.1.2019
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu - přestupky 8.1.2019
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení místa vedoucí/ho finančního odboru 8.1.2019
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Oznámení - ČEZ Distribuce,a.s. Plánované přerušení dodávky elektřiny dne 18.1.2019 7.30-12.00h, Č.Brod, ul. Krále Jiřího, nám. A z Pardubic , náměstí Husovo 7.1.2019
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady Usnesení Souhrn z 1.řádného jednání rady města Český Brod konaného dne 2.1.2019 7.1.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení - usnesení 106/2018 Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019 7.1.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění rozpočtu na rok 2018,střednědobého rozpočtového výhledu na r.2019-21, rozpočtových opatření č.1,2 k rozpočtu na r. 2018, závěrečného účtu za rok 2017 a rozpočtového opatření č.4 k rozpočtu na r.2018 7.1.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Zveřejnění návrhu Střednědobý výhled rozpočtu na r.2020-2022 7.1.2019
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Zveřejnění návrhu Rozpočet na rok 2019 7.1.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej volné bytové jednotky č. 340/6, ul. Komenského, Český Brod předem určenému zájemci D.H. 3.1.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej volné bytové jednotky č. 340/5, ul. Komenského, Český Brod předem určenému zájemci G.B. 3.1.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej volné bytové jednotky č. 1127/7, ul. K Dolánkám, Český Brod předem určenému zájemci J.R. 3.1.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej volné bytové jednotky č. 1127/8, ul. K Dolánkám, Český Brod předem určenému zájemci Š.K. 3.1.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej volné bytové jednotky č. 1198/11, ul. Masarykova, Český Brod předem určenému zájemci A.J. a J.J. 3.1.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej volné bytové jednotky č. 1197/10, ul. Masarykova, Český Brod předem určenému zájemci P.H. 3.1.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej volné bytové jednotky č. 1197/11, ul. Masarykova, Český Brod předem určenému zájemci Z.R. 3.1.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej volné bytové jednotky č. 1382/1, ul. Štolmířská, Český Brod předem určenému zájemci P.F. 3.1.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej volné bytové jednotky č. 1382/7, ul. Štolmířská, Český Brod předem určenému zájemci I. a M.P. 3.1.2019
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej volné bytové jednotky č. 1382/11, ul. Štolmířská, Český Brod předem určenému zájemci T.V. 3.1.2019
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na sil.č.II/272, MK Ke Škole a Ke Hřbitovu, Štolmíř a účelové komunikace Štolmíř-Kounice 2.1.2019
Zobrazit přílohu Stavební úřad Rozhodnutí Územní rozhodnutí - umístění stavby - vodovodní řad, splašková a dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, místní komunikace, Doubravčice 2.1.2019
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice odborného referenta odboru stavebního a územního plánování 20.12.2018
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení místa investičního referenta/ referenta majetkové správy 20.12.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 28.11.2018 předány nalezené věci (kal.čerpadlo,průtok.ohřívač,náplň do tiskárny), informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 28.11.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba nedobrovolná - vila na poz.parc.č.2/1, k.ú. Stříbrná Skalice 23.11.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Oznámení o upuštění dražby Dražba nedobrovolná - stavba čp.25,parc.č.129/2 a poz.parc.č.129/1, k.ú. Svinišťany 23.11.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dodatek č. 1 k dražební vyhlášce Dražba nedobrovolná - stavba čp.25,parc.č.129/2 a poz.parc.č.129/1, k.ú. Svinišťany 16.11.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba nedobrovolná - stavba čp.25,parc.č.129/2 a poz.parc.č.129/1, k.ú.Svinišťany 16.11.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 14.11.2018 byl v obci Český Brod nalezen pes, dne 14.11.2018 byl svěřen do opatrování případnému novému majiteli. Informace sdělí MP Č.Brod nebo podatelna měst.úřadu 16.11.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 11.11.2018 nalezeno jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 16.11.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 12.9.2018 byl v obci Český Brod nalezen pes, dne 13.9.2018 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 18.9.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení Výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 10.9.2018