Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Státní pozemkový úřad - oznámení Nabídka pozemků k náhradním restitucím-katastr, k.ú. Český Brod 25.5.2018
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Rozhodnutí Schválení "Havarijního plánu" - kanalizační řád - kanalizace pro veřejnou potřebu na území obce Tismice v povodí ČOV Č.Brod 24.5.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka sil.č. II/272, Kounice-Bříství 23.5.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Palackého, Č.Brod 23.5.2018
Zobrazit přílohu Stavební úřad Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí Rozhodnutí o změně využití území - z trvalého travního porostu na lesní pozemek, Přišimasy, parc.č.199 23.5.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka sil.č. III/10163 a č. III/1135, Přišimasy 22.5.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení nálezu Dne 21.4.2018 byl v obci Zahrady nalezen pes, dne 22.5.2018 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 22.5.2018
Zobrazit přílohu Nařízení Nařízení města č. 2/2018 Prodejní a provozní řád farmářských trhů v Českém Brodě 22.5.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba nem. čp. 1306, parc.č.st.1596 a poz.parc.č.1011/40, k.ú. Český Brod proti povinnému: Soňa Oubrechtová, Pod Velkým vrchem 1306, Český Brod 21.5.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba poz.parc.č. 931/99, 973/51, 982/7, k.ú. Kounice proti povinnému: Petra Zedníčková nar.1976 a Petra Zedníčková nar.1996, Lstiboř 26 21.5.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/3343 při uzavírce III/3344, Vrbčany 21.5.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. II/272,245,334,330, III/24511,2721,27224, Kounice-Bříství 21.5.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Krajský úřad Středočeského kraje - oznámení Posuzování vlivů na ŽP - zahájení zjišťovacího řízení - "Územní energetická koncepce Středočeského kraje (2017 - 2041)" 21.5.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Závěrečný účet 2017 21.5.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Závěrečný účet 2017 21.5.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/1135,1136,10163,10168,10169,10170, Limuzy, Přišimasy, Hradešín 21.5.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení Zahájení společného územ. a stav.řízení - dopravní napojení poz.č.631/10,11,12, Č.Brod jako veřejně přístupné účelové komunikace 21.5.2018
Zobrazit přílohu Stavební úřad Oznámení Zahájení územního řízení - doplnění VO-Č.Brod, Zahrady, Liblice, Štolmíř 21.5.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba movitých věcí v bytě č.99/8, k.ú. Liblice proti zůstaviteli: Ing. Miloš Halda, K Vysílači 99, Č.Brod-Liblice 21.5.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražby byt.jednotky č. 99/8 v bytovém domě čp. 99, parc.č.22 + podíl na společných částech domu, k.ú. Liblice proti zůstaviteli: Ing. Miloš Halda, K Vysílači 99, Č.Brod-Liblice 21.5.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ Distribuce,a.s. - oznámení Plánované přerušení dodávky elektřiny dne 25.5.2018 7.30-11.30 hod - Český Brod (seznam ulic u dokumentu) 17.5.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti - Kristýna Balcarová, Včelničná 517, Praha 9 17.5.2018
Zobrazit přílohu Úřad územního plánování Zpráva Uplatňování ÚP obce Klučov v uplynulém období - vyhodnocení 17.5.2018
Zobrazit přílohu Stavební úřad Oznámení Zahájení územního řízení - Poříčany, Českobrodská, obnova NN 17.5.2018
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej poz. KN p.č.678/2 (vodní plocha) a část poz. KN p.č.501/1 (travní porost) v k.ú. Č.Brod a Liblice předem určenému zájemci: SJM P.M. a J.M. 17.5.2018
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice odborného referenta vodoprávního úřadu odboru životního prostředí a zemědělství 16.5.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - přechodná úpravy provozu na sil.č. II/272 a III/24511, Kounice - "koncert skupiny Hradišťan" 16.5.2018
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání vody ze studní v období 1.6. - 31.8.2018 v obci Břežany II, Nová Ves II, Rostoklaty, Tismice, Limuzy, Tlustovousy, Tuklaty 16.5.2018
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání vody ze studní v období 1.6. - 31.8.2018 v obci Dobré Pole 16.5.2018
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání vody ze studní v období 1.6. - 31.8.2018 v obci Černíky 16.5.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka sil.č. III/24511, Kounice - "koncert kapely Hradišťan" 16.5.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na sil.č. III/33322, 33323, 10812 - "Velká cena Kouřimi-cyklistické závody" 14.5.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Sportovní, Český Brod 14.5.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Stavební povolení - chodníky, místní komunikace, aut.zastávky, Tuklaty-Tlustovousy 14.5.2018
Zobrazit přílohu Stavební úřad Oznámení Zahájení územního řízení - Poříčany - V Průhonu, obnova NN 10.5.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/24513, Rostoklaty 10.5.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/1132 a III/1084, Tuchoraz 10.5.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/3301, 10813, 3347,bylany - Chrášťany 10.5.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na sil.č. III/10163 a III/10166, Tlustovousy 10.5.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na sil.č. III/24512, Břežany II 10.5.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/1132, 10815, 10814, Přehvozdí 10.5.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Státní pozemkový úřad - oznámení Zveřejnění nabídky pozemků k pronájmu - k.ú. Č.Brod a Liblice 2.5.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění rozpočtového opatření č.1 k rozpočtu na r.2018 - schváleno dne 4.4.2018 2.5.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Krajská hygienická stanice - oznámení Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 26.4.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Finanční úřad - veřejná vyhláška Vyměření daně z nemovitostí na rok 2018 25.4.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 16.4.2018 nalezeno jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 25.4.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací 1. SčV - oznámení Plánované odkalování vodovodní sítě města Český Brod od 9.4.2018 7.00h do 31.5.2018 15.00h 4.4.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení nálezu Dne 28.3.2018 byli v obci Český Brod nalezeni psi, dne 29.3.2018 byli převezeni do útulku v Lysé n.Labem 29.3.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení Výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 26.3.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Upozornění na skončení doby nájmu hrobového místa č. H-9-HG a č. E-243 26.3.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2018 5.3.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení nálezu Dne 25.2.2018 byl v obci Český Brod nalezen pes, dne 26.2.2018 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 5.3.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU 2018 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU 2019-2021 16.2.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Český statistický úřad - oznámení Výběrové řízení v domácnostech - životní podmínky 2018 (3.2. - 27.5.2018) 1.2.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/272, MK Ke Škole a Ke Hřbitovu a účel.komunikace, Štolmíř 22.1.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění závěrečného účtu města Český Brod za rok 2016 10.1.2018