Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 25.11.2023 byl v Českém Brodě odchycen pes, dne 26.11.2023 byl převezen do soukromého depozitu pro opuštěné a týrané psy DOGPOINT, Lhotky 60, Malotice 30.11.2023
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej části poz.parc.č.528/11 (nově jako 528/42 z poz.parc.č.528/12), k.ú. Liblice u Českého Brodu 29.11.2023
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - omezení obecného užívání uzavírkou - uzavírka MK nám. A. z Pardubic - Adventní průvod 28.11.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD-DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - návrh rozpočtu na rok 2024 27.11.2023
Zobrazit přílohu Odbor dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - rozhodnutí - změně stavby před dokončením "Rekonstrukce místních komunikací Poříčany ul.Mírová-Luipová" 24.11.2023
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EURODRAŽBY.CZ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba nem.čp.1286,parc.č.st.579/2 a poz.parc.č.747/2, k.ú. Český Brod proti povinnému: Martin a Šárka Kosobudovi, Přistoupim 21í Husovo 70, Český Brod 24.11.2023
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady USNESENÍ - souhrn z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 22. 11. 2023 24.11.2023
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/113 (ul.Jungmannova,J.Kouly,Havlíčkova), II/245 (zl.Žitomířská,Komenského) a MK ul. Kr.Jiřího,Suvorovova,nám. A. z Pardubic,Český Brod - Adventní průvod 23.11.2023
Zobrazit přílohu Odbor dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Nádražní, Mírová, Lipová, Poříčany 23.11.2023
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej části poz.parc.č.172/3 (nově jako 172/5), části poz.parc.čst.638 (nově 638) vč. budovy sila, část.poz.parc.č.2158 (nově 2158/2), poz.parc.č.st.639 bez stavby, vše v k.ú.Č.Brod předem určenému zájemci: Středočeský kraj, IČO:70891095 23.11.2023
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 9 - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba nem. čp.331,parc.č.st.387/1 a poz.parc.č.608/37,2068,k.ú.Český Brod proti povinnému: Eva Kmochová a Eva Šurinová, Tuchorazská 331, Český Brod 22.11.2023
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - omezení obecného užívání uzavírkou - úplná uzavírka sil.č.III/1132 (Tuchorazská), Český Brod 21.11.2023
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - areál ZZN Český Brod - prodloužení doby nájmu od 1.6.2024 do 31.5.2025 - CETIN,a.s., Praha 9 16.11.2023
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.III/1132,10814,10815,1131,3303, II/113 a přilehlých MK, Český Brod (uzavírka ul.Tuchorazská) 16.11.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ DISTRIBUCE a.s. - OZNÁMENÍ - plánované přerušení dodávky elektřiny dne 05.12.2023 7:30-15:30 -Č.Brod, ul. 28.října,K Dolánkám, Ke Spravedlnosti, M.Alše, Palackého, Trstenická, Zárubova, parc.č.226/4,226/22,226/25,244/1,1785,1864,1882 14.11.2023
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - pacht pozemku p.č. 64, k.ú. Český Brod předem určenému zájemci: Český rybářský svaz, místní organizace Český Brod 14.11.2023
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa KONKURZNÍ ŘÍZENÍ - obsazení místa ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod, Sokolská 1313, okres Kolín 13.11.2023
Zobrazit přílohu Úřad územního plánování OZNÁMENÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - veřejné projednání návrhu Územního plánu obce Kšely 13.11.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací MINISTERSTVO OBRANY ČR - oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku 30.10.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Škoda Fabia, modrozelené barvy, RZ: 5A1 3731, ul. 28.října, poz.parc.č.226/7, k.ú. Český Brod 30.10.2023
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa VEŘEJNÁ VÝZVA - obsazení pracovního místa – lesní (adjunkt) Městských lesů Český Brod 18.10.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 11.10.2023 předán nalezený svazek klíčů, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 17.10.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Renault, bílé barvy, RZ: 1SM 6290, ul. Za Pilou, poz.parc.č.955/5, k.ú. Český Brod 12.10.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 04.10.2023 předáno nalezené jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 5.10.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Fiat, modré barvy, RZ: 6S2 1714 , ul. Na Cihelně, poz.parc.č.228/70, k.ú. Český Brod 4.10.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 26.09.2023 oznámen nález finanční hotovosti, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 26.9.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 24.09.2023 předána nalezená el. koloběžka, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 26.9.2023
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD DĚČÍN - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba spoluvlastnického podílu 3/4 na nem. bez čp,garáž,parc.č.st.442, k.ú. Stráž pod Ralskem proti povinnému: Matoušek Miroslav, náměstí Husovo 70, Český Brod 25.9.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č.3 k rozpočtu na rok 2023 - schváleno dne 18.09.2023 22.9.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 12.09.2023 předána nalezená el. koloběžka, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 18.9.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - OZNÁMENÍ - výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 30.8.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 22.08.2023 oznámen nález finanční hotovosti, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 22.8.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 27.06.2023 předáno nalezené jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 29.6.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválené Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2022 - schváleno dne 12.06.2023 22.6.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2022 - schváleno dne 12.06.2023 22.6.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD - DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2022 - schváleno dne 08.06.2023 12.6.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 17.05.2023 předán nalezený žlutý pytel s oblečením, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 6.6.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - informace o zřízení stacionárního měření rychlosti v obci Rostoklaty 18.4.2023
Zobrazit přílohu Obecně závazné vyhlášky ROZHODNUTÍ - prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události (válečný koflikt na Ukrajině) - psi 14.4.2023
Zobrazit přílohu Obecně závazné vyhlášky ROZHODNUTÍ - prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události (válečný koflikt na Ukrajině) - komunální odpad 14.4.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD - DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2023-2025 - schváleno 30.03.2023 11.4.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválených rozpočtových výhledů PO na roky 2024-2026 - schváleno 01.03.2023 9.3.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválených rozpočtů PO na rok 2023 - schváleno 01.03.2023 9.3.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací SUDOP PRAHA a.s. - OZNÁMENÍ - provádění průzkumných sond, hydrogeologických a geofyzikálních měření v k.ú. Liblice u Českého Brodu 1.3.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválený Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2024-2026 - schválený dne 30.01.2023 8.2.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválený Rozpočet na rok 2023 - schválený dne 30.01.2023 8.2.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD-DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - schválený rozpočet na rok 2023 - schválený dne 14.12.2022 10.1.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací KÚ PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ - OZNÁMENÍ - vyhlášení revize údajů katastru nemovitostí v kat. území Liblice u Českého Brodu 3.1.2023
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Programy podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod 19.12.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 09.09.2022 předán nalezený notebook, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 11.10.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 16.06.2022 předána nalezená peněženka s finanční hotovostí, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 29.6.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 13.06.2022 předáno nalezené jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 13.6.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 23.04.2022 předána nalezená svářecí souprava, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 10.6.2022
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD - OZNÁMENÍ - Informace pro občany kteří přijímají televizi přes anténu 7.6.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 23.04.2022 předán nález asijská zbraň "nunčaky" , informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 27.4.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 21.04.2022 předána nalezená finanční hotovost, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 21.4.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 15.04.2022 předán nalezený dětský batoh, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 19.4.2022
Zobrazit přílohu Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace dle z. č. 106/1999 Sb. 11.2.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 17.12.2021 předán mobilní telefon - informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 20.12.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 24.11.2021 předány nalezené klíče od motorového vozidla - informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 25.11.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 24.11.2021 předáno nalezené jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 25.11.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 26.05.2021 předán nalezený mobilní telefon zn.Nokia, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna mobilní telefon NOKIA 25.10.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky vyhlášení nálezu č.23/2021 - 2ks klíčů s logem zn. SAAB 6.10.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 30.08.2021 předán nalezený klíč s oranžovou visačkou, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 6.10.2021