Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích v obvodu působnosti zdejšího silničního správního úřadu - špatný technický stav mostů 1.2.2023
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady USNESENÍ - souhrn ze 3. zasedání zastupitelstva města Český Brod konaného dne 30. 1. 2023 1.2.2023
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Výzva - Program podpory aktivit v sociální oblasti 2023 1.2.2023
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Výzva - podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 31.1.2023
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Suvorovova, Český Brod 30.1.2023
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - omezení obecného užívání uzavírkou - povolení prodloužení část. uzavírky v ul. Suvorovova před č.p. 393, Český Brod 30.1.2023
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad ROZHODNUTÍ - schválení stavebního záměru - nová oddílná splašková kanalizace včetně jednotlivých přípojek na veřejných částech a rekonstrukce stávající jednotné kanalizace v k.ú. Český Brod 30.1.2023
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady USNESENÍ - souhrn z 2. řádného jednání Rady města Český Brod konaného dne 25. 1. 2023 27.1.2023
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad ROZHODNUTÍ - schválení stavebního záměru - Výstavba dopravní a technické infrastruktury pro zasíťování pozemků v obci Vrátkov 27.1.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací OZNÁMENÍ o provádění nátěrů stožárů vedení vysokého napětí 26.1.2023
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad ROZHODNUTÍ - schválení stavebního záměru - SO 301 vodovodní řad, Břežany II 23.1.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - usnesení o zastavení řízení č.j. SBS 01985/2023/OBÚ-02 ve věci povolení ost. trhacích prací malého rozsahu - stožáry Liblice,k.ú.Liblice a Přistoupim 18.1.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací KRAJSKÝ ÚŘAD - OZNÁMENÍ - posuzování vlivů na ŽP - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Aktualizace plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 - 2025 s výhledem do roku 2035" 17.1.2023
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej spoluvlastnického podílu 1/12 na pozemku KN p.č.2450, Pačlavice, k.ú. Pornice 17.1.2023
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr - pronájem nebytvých prostor v budově ZZN č. p. 202, Krále Jiřího, Český Brod - místnost č.2 předem určenému zájemci: Jan Boháč, Kounice 142 17.1.2023
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr - pronájem nebytových prostor v budově ZZN č. p. 202, Krále Jiřího, Český Brod - místnost č.3 17.1.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2024-2026 12.1.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - návrh rozpočtu na rok 2023 12.1.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace -Mercedes Benz 2SF 1888 stříbrná barvy, ul. Štolmířská,poz.parc.č.915, k.ú. Český Brod 11.1.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Škoda Felicia 3S2 6276 červené barvy, ul. Jana Koziny,poz.parc.č.194/77, k.ú. Český Brod 11.1.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Mercedes Benz stříbrné barvy, ul. Štolmířská, poz.parc.č.915, k.ú. Český Brod 11.1.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Škoda Felicia červené barvy, ul. Jana Koziny, poz.parc.č.194/77, k.ú. Český Brod 11.1.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD-DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - schválený rozpočet na rok 2023 - schválený dne 14.12.2022 10.1.2023
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 1 - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba pozemků parc.č.586,588,k.ú.Chotouň proti povinnému: Martin Hraba, Matoušova 1354/16, Praha 9.1.2023
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba movité věci plochá TV Samsung proti povinnému: Denisa Kosinová, náměstí Husovo 70, Český Brod 9.1.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD - DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č.5 k rozpočtu na rok 2022 - schváleno dne 14.12.2022 6.1.2023
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 9 - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba 1/2 nem. čp.3, parc.č.19/1,k.ú.Žhery proti povinnému: L.Toman, Žhery 3 a E.Tomanová,Vítězná 724,Sokolov 5.1.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací KÚ PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ - OZNÁMENÍ - vyhlášení revize údajů katastru nemovitostí v kat. území Liblice u Českého Brodu 3.1.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - VW 4E8 1057 šedé barvy, ul. Jungmannova, poz.parc.č.2020, k.ú. Český Brod 3.1.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Škoda Felicia KOK 59-71 zelené barvy, ul. Na Cihelně, poz.parc.č.228/70, k.ú. Český Brod 3.1.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - AUDI 2SZ 6302 červené barvy, ul. Jungmannova, poz.parc.č.2020, k.ú. Český Brod 3.1.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - usnesení č.19/2022 - schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2023 30.12.2022
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Programy podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod 19.12.2022
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Výzva v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času na rok 2023 - program č.1 - Zabezpečení pravidelné činnosti NNO 19.12.2022
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Výzva v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času na rok 2023 - program č.2 - Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města 19.12.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 14.11.2022 bylo v obci Český Brod nalezeno odrostlé kotě (mourovaté), dne 14.11.2022 bylo umístěno do útulku Tlapky Mochov 21.11.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 14.11.2022 byl v obci Zahrady nalezen kocour (mourovatý), dne 14.11.2022 byl umístěn do útulku Tlapky Mochov 21.11.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 25.09.2022 bylo v Českém Brodě nalezeno kotě (černá samice), dne 25.09.2022 bylo umístěno do útulku Tlapky Mochov 11.10.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 09.09.2022 předán nalezený notebook, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 11.10.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 25.09.2022 bylo v Českém Brodě nalezeno kotě (tricolor želvovinová,samice), dne 25.09.2022 bylo umístěno do útulku Tlapky Mochov 11.10.2022
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - OZNÁMENÍ - výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě-aktualizace k 8/2022 2.9.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 16.06.2022 předána nalezená peněženka s finanční hotovostí, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 29.6.2022
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválení Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2021 - schváleno dne 15.6.2022 28.6.2022
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválení Závěrečného účtu za rok 2021 - schváleno dne 15.6.2022 28.6.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 13.06.2022 předáno nalezené jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 13.6.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 23.04.2022 předána nalezená svářecí souprava, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 10.6.2022
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD - OZNÁMENÍ - Informace pro občany kteří přijímají televizi přes anténu 7.6.2022
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD-DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - zveřejnění schválené Účetní závěrky za rok 2021 - schváleno 19.042022 18.5.2022
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD-DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2021 - schváleno dne 19.04.2021 18.5.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 23.04.2022 předán nález asijská zbraň "nunčaky" , informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 27.4.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 21.04.2022 předána nalezená finanční hotovost, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 21.4.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 15.04.2022 předán nalezený dětský batoh, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 19.4.2022
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválených rozpočtových výhledů PO na roky 2023-2025 21.3.2022
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválených rozpočtů PO na rok 2022 21.3.2022
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválený Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2023-2025 - schválený dne 9.2.2022 15.2.2022
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválený Rozpočet na rok 2022 - schválený dne 09.02.2022 14.2.2022
Zobrazit přílohu Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace dle z. č. 106/1999 Sb. 11.2.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 17.12.2021 předán mobilní telefon - informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 20.12.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 24.11.2021 předány nalezené klíče od motorového vozidla - informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 25.11.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 24.11.2021 předáno nalezené jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 25.11.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 26.05.2021 předán nalezený mobilní telefon zn.Nokia, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna mobilní telefon NOKIA 25.10.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky vyhlášení nálezu č.23/2021 - 2ks klíčů s logem zn. SAAB 6.10.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 30.08.2021 předán nalezený klíč s oranžovou visačkou, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 6.10.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - informace o zřízení stacionárního měření rychlosti v obci Rostoklaty 26.4.2021