Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - obsazení místa účetní finannčního odboru 30.5.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Škoda Fabia, modré barvy, RZ: 4S2 892 , ul. Kollárova, poz.parc.č.919/1, k.ú. Český Brod 30.5.2023
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - změna rozsahu nájmu prostor sloužících k podnikání - nebytové prostory v areálu Nemocnice Český Brod - vyjmutí prostor ordinací v přízemí budovy čp.297 30.5.2023
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - budoucí pronájem nebytových prostor v areálu Nemocnice Český Brod, budova čp.1311 předem určenému zájemci: MEDIMA s.r.o. 30.5.2023
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - změna na straně pronajímatele - uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání - CETIN- Liblice SŠMG 30.5.2023
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady USNESENÍ- souhrn z 10. řádné schůze Rady města Český Brod konané dne 24. 5. 2023 29.5.2023
Zobrazit přílohu Odbor dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil.č.III/3304,3301,10813, Lstiboř 26.5.2023
Zobrazit přílohu Stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uložení písemnosti - Miloslava Drozenová, Papírenská 482/15, Praha 6 24.5.2023
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - omezení obecného užívání uzavírkou - úplná uzavírka sil.č. II/330 mezi obcemi Český Brod a Klučov - oprava povrchu komunikace 24.5.2023
Zobrazit přílohu Odbor dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil.č.III/10169, Doubravčice 24.5.2023
Zobrazit přílohu Odbor dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení - "Rekonstrukce komunikace v ul. Obecní, Doubravčice" 22.5.2023
Zobrazit přílohu Odbor dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení - "Rekonstrukce komunikace v ul. Na Návsi, Doubravčice" 22.5.2023
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/10163,, Tuklaty 22.5.2023
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - pronájem části pozemku p.č.st. 353/1 k.ú. Český Brod ul. Žižkova předem určenému zájemci: S.L.P. a J.R.Ch. 22.5.2023
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/272, II/330, II/113, III/2721, II/3305, III/3307, II/3304, III/3308 a III/3301 Český Brod-Klučov 19.5.2023
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou spotřebu (zálivka zeleně, napouštění bazénů apod.) v obcích Doubravčice, Dobré Pole, Přehvozdí) 19.5.2023
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/113, II/272, II/330, III/3301, III/3302, III/3303, III/1131 a MK Cukrovarská, Ve Staré vsi, U Kapličky v k.ú.Český Brod a Liblice 18.5.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - Závěrečný účet města Český Brod za rok 2022 18.5.2023
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad OZNÁMENÍ - zahájení společného vodoprávního, územního a stavebního řízení - Cyklus VaK Tuklaty, ul. Járy Cimrmanna, Tuklaty 18.5.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ DISTRIBUCE a.s. - OZNÁMENÍ - plánované přerušení dodávky elektřiny dne 6.6.2023 12:00-15:00 Štolmíř, ul.Českobrodská, Havelská, K Lukám, Lichtenštejnská, Za Rybníkem, čp.34,parc.č.1, 84/1, 179, 182/26 16.5.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD - DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - návrh závěrečného účtu za rok 2022 16.5.2023
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu od 01.06.2023 do 31.08.2023 v obci Hradešín, Přišimasy 16.5.2023
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení pozice odborného referenta odboru výstavby a územního plánování pro agendu stavebního úřadu 15.5.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ DISTRIBUCE a.s. - OZNÁMENÍ - plánované přerušení dodávky elektřiny dne 2.6.2023 7:30-15:30 Český Brod ul. Fügnerova, Chouranice, K Dolánkám, Na Bělidle, Nábřežní, Roháčova, Rokycanova, Sokolská, Tuchorazská a parc.č. st. 1554, 517/16, 608/13, 2298 12.5.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Ford, stříbrné barvy, RZ 2SZ 5701, ul. Českobrodská, poz.parc.č.17/3, k.ú. Štolmíř 10.5.2023
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba spoluvlastického podílu 1/4 na poz.p.č.309/52,320/2,321/2,1025/11, k.ú. Přišimasy proti povinnému: Hošek Vladimír, Bajkonurská 736/4, Praha 4.5.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 03.05.2023 byly v Českém Brodě nalezeny 2 kočky, dne 03.05.2023 byly umístěny do útulku Tlapky Mochov 4.5.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 03.05.2023 bylo v Českém Brodě nalezeno kotě, dne 03.05.2023 bylo umístěno do útulku Tlapky Mochov 4.5.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 03.05.2023 byli v Českém Brodě nalezeni 3 kocouři, dne 03.05.2023 byli umístěni do útulku Tlapky Mochov 4.5.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Škoda, modré barvy, RZ MEH 6468, ul. Trstenická, poz.parc.č.199/41, k.ú. Český Brod 4.5.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Škoda Octavia, tmavě zelené barvy, RZ 2SY 5829, ulice Na Vinohradech, poz.parc.č.148, k.ú.Štolmíř 27.4.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Fiat, šedé barvy, RZ 8C3 2789, ulice Prokopa Velikého, poz.parc.č.861/20, k.ú.Český Bro 19.4.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - informace o zřízení stacionárního měření rychlosti v obci Rostoklaty 18.4.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD - DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č.2 k rozpočtu na rok 2023 - schváleno dne 30.03.2023 17.4.2023
Zobrazit přílohu Obecně závazné vyhlášky ROZHODNUTÍ - prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události (válečný koflikt na Ukrajině) - psi 14.4.2023
Zobrazit přílohu Obecně závazné vyhlášky ROZHODNUTÍ - prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události (válečný koflikt na Ukrajině) - komunální odpad 14.4.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č.1 k rozpočtu na rok 2023 - schváleno dne 03.04.2023 13.4.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací 1.SČV,a.s. - OZNÁMENÍ - plánované odkalování vodovodní sítě města Český Brod včetně městských částí Liblice a Štolmíř od 03.05.2023 do 18.06.2023 7.00 -15.00h 12.4.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD - DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2023-2025 - schváleno 30.03.2023 11.4.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - VW, černé barvy, RZ 2SU 9056, ulice 28.října, poz.parc.č.226/7, k.ú.Český Brod 5.4.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Ford, černé barvy, RZ 7S7 1202, ulice Roháčova, poz.parc.č.901/3, k.ú.Český Brod 5.4.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 28.03.2023 byl v Českém Brodě odchycen pes, dne 30.03.2023 byl převezen do soukromého depozitu pro opuštěné a týrané psy DOGPOINT, Lhotky 60, Malotice 31.3.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválených rozpočtových výhledů PO na roky 2024-2026 - schváleno 01.03.2023 9.3.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválených rozpočtů PO na rok 2023 - schváleno 01.03.2023 9.3.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací SUDOP PRAHA a.s. - OZNÁMENÍ - provádění průzkumných sond, hydrogeologických a geofyzikálních měření v k.ú. Liblice u Českého Brodu 1.3.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - OZNÁMENÍ - výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě-aktualizace k 1.2.2023 22.2.2023
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa VEŘEJNÁ VÝZVA - obsazení pracovního místa – lesní (adjunkt) Městských lesů Český Brod 16.2.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválený Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2024-2026 - schválený dne 30.01.2023 8.2.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválený Rozpočet na rok 2023 - schválený dne 30.01.2023 8.2.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací OZNÁMENÍ o provádění nátěrů stožárů vedení vysokého napětí 26.1.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD-DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - schválený rozpočet na rok 2023 - schválený dne 14.12.2022 10.1.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací KÚ PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ - OZNÁMENÍ - vyhlášení revize údajů katastru nemovitostí v kat. území Liblice u Českého Brodu 3.1.2023
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Programy podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod 19.12.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 09.09.2022 předán nalezený notebook, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 11.10.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 16.06.2022 předána nalezená peněženka s finanční hotovostí, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 29.6.2022
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválení Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2021 - schváleno dne 15.6.2022 28.6.2022
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválení Závěrečného účtu za rok 2021 - schváleno dne 15.6.2022 28.6.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 13.06.2022 předáno nalezené jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 13.6.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 23.04.2022 předána nalezená svářecí souprava, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 10.6.2022
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD - OZNÁMENÍ - Informace pro občany kteří přijímají televizi přes anténu 7.6.2022
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD-DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - zveřejnění schválené Účetní závěrky za rok 2021 - schváleno 19.042022 18.5.2022
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD-DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2021 - schváleno dne 19.04.2021 18.5.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 23.04.2022 předán nález asijská zbraň "nunčaky" , informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 27.4.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 21.04.2022 předána nalezená finanční hotovost, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 21.4.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 15.04.2022 předán nalezený dětský batoh, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 19.4.2022
Zobrazit přílohu Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace dle z. č. 106/1999 Sb. 11.2.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 17.12.2021 předán mobilní telefon - informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 20.12.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 24.11.2021 předány nalezené klíče od motorového vozidla - informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 25.11.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 24.11.2021 předáno nalezené jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 25.11.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 26.05.2021 předán nalezený mobilní telefon zn.Nokia, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna mobilní telefon NOKIA 25.10.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky vyhlášení nálezu č.23/2021 - 2ks klíčů s logem zn. SAAB 6.10.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 30.08.2021 předán nalezený klíč s oranžovou visačkou, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 6.10.2021