Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací 1.SČV,a.s. - OZNÁMENÍ - přerušení dodávky vody dne 5.3.2024 8.30-16.00h - Český Brod, ul. Fr.Macháčka, J.Wolkera, Lukavského, U Studánky 21.2.2024
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Za Rybníkem, Český Brod-Štolmíř 21.2.2024
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Program podpory aktivit v sociální oblasti 20.2.2024
Zobrazit přílohu Povinně zveřejňované informace Přehled povinně zveřejňovaných informací dle z. č. 106/1999 Sb. 20.2.2024
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - pronájem nebytových prostor v budově čp. 25, nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod 19.2.2024
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - omezení obecného užívání uzavírkou - úplná uzavírka MK ul. Havelská, Český Brod-Štolmíř 19.2.2024
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - omezení obecného užívání uzavírkou - úplná uzavírka MK ul. Ve Staré vsi, Český Brod-Liblice 19.2.2024
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady USNESENÍ - souhrn z 5. schůze rady města Český Brod konané dne 14. 2. 2024 16.2.2024
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ DISTRIBUCE a.s. - OZNÁMENÍ - plánované přerušení dodávky elektřiny dne 07.03.2024 7:30-15:30 -Č.Brod-Štolmíř, Za Rybníkem 106 15.2.2024
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 - OZNÁMENÍ - uložení písemnosti na Úřadu městské části Praha 6,Čs.armády 601/23,Praha 6 pro: Radek Vorlíček, náměstí Husovo 70, Český Brod 15.2.2024
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK v obci Kšely 15.2.2024
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - výzva v rámci Programu podpory aktvit v sociální oblasti pro rok 2024 14.2.2024
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - návrhy Střednědobých rozpočtových výhledů příspěvkových organizací 2025-2027 14.2.2024
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - návrhy Rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2024 14.2.2024
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.III/3301 a MK ul. Ve Staré vsi a Lstibořská, Český Brod-Liblice 14.2.2024
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/245 a MK ul.Havelská, Český Brod-Štolmíř 14.2.2024
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad ROZHODNUTÍ - prodloužení platnosti stavebního povolení - část "G" Český Brod, ul. Bezručova, Žižkova - propojení vodovodů 13.2.2024
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Statut Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod 12.2.2024
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Výzva v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času na rok 2024 - program č.3 - Podpora investičních a neinvestičních akcí NNO 12.2.2024
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválený Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2025-2027 - schválený dne 05.02.2024 9.2.2024
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválený Rozpočet na rok 2024 - schválený dne 05.02.2024 9.2.2024
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací CVIK ČESKÝ BROD - VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU - pronájem nebytových prostor v budově čp.1, nám. Arnošta z Pardubic a v budově čp.332, Krále Jiřího, Český Brod předem určenému zájemci: K.Rozmbachová, Vrátkov 113 9.2.2024
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej části poz.p.č.528/11 oddělenou geometr.plánem a nově vzniklý poz.p.č.528/42 ( část oddělena geometr.plánem z poz.p.č.528/12 a část z poz.p.č.528/13) a poz.p.č.528/39, k.ú. Liblice u Českého Brodu 8.2.2024
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ- obsazení pozice strážníka/strážnice Městské policie Český Brod 8.2.2024
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací KÚ PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ - OZNÁMENÍ - vyhlášení revize údajů katastru nemovitostí v kat. území Štolmíř 24.1.2024
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Škoda, stříbrné barvy, RZ: 8S0 6045 , ul. 5.května, poz.parc.č.944/2, k.ú. Český Brod 22.1.2024
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 20.12.2023 předána nalezená peněženka s finanční hotovostí, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 21.12.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - usnesení č.157/2023 ze dne 11.12.2023 - schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2024 20.12.2023
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Výzva v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času na rok 2024 - program č.2 - Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města 19.12.2023
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Výzva v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času na rok 2024 - program č.1 - Zabezpečení pravidelné činnosti NNO 19.12.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD - DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č.4 k rozpočtu na rok 2023 - schváleno dne 12.12.2023 12.12.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD-DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - schválený rozpočet na rok 2024 - schválený dne 12.12.2023 12.12.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 25.11.2023 byl v Českém Brodě odchycen pes, dne 26.11.2023 byl převezen do soukromého depozitu pro opuštěné a týrané psy DOGPOINT, Lhotky 60, Malotice 30.11.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 11.10.2023 předán nalezený svazek klíčů, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 17.10.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 04.10.2023 předáno nalezené jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 5.10.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 26.09.2023 oznámen nález finanční hotovosti, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 26.9.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 24.09.2023 předána nalezená el. koloběžka, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 26.9.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 12.09.2023 předána nalezená el. koloběžka, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 18.9.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 22.08.2023 oznámen nález finanční hotovosti, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 22.8.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 27.06.2023 předáno nalezené jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 29.6.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválené Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2022 - schváleno dne 12.06.2023 22.6.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2022 - schváleno dne 12.06.2023 22.6.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD - DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2022 - schváleno dne 08.06.2023 12.6.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 17.05.2023 předán nalezený žlutý pytel s oblečením, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 6.6.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - informace o zřízení stacionárního měření rychlosti v obci Rostoklaty 18.4.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD - DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2023-2025 - schváleno 30.03.2023 11.4.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválených rozpočtových výhledů PO na roky 2024-2026 - schváleno 01.03.2023 9.3.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválených rozpočtů PO na rok 2023 - schváleno 01.03.2023 9.3.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací KÚ PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ - OZNÁMENÍ - vyhlášení revize údajů katastru nemovitostí v kat. území Liblice u Českého Brodu 3.1.2023
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Programy podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod 19.12.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 09.09.2022 předán nalezený notebook, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 11.10.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 16.06.2022 předána nalezená peněženka s finanční hotovostí, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 29.6.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 13.06.2022 předáno nalezené jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 13.6.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 23.04.2022 předána nalezená svářecí souprava, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 10.6.2022
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD - OZNÁMENÍ - Informace pro občany kteří přijímají televizi přes anténu 7.6.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 23.04.2022 předán nález asijská zbraň "nunčaky" , informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 27.4.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 21.04.2022 předána nalezená finanční hotovost, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 21.4.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 15.04.2022 předán nalezený dětský batoh, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 19.4.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 17.12.2021 předán mobilní telefon - informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 20.12.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 24.11.2021 předány nalezené klíče od motorového vozidla - informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 25.11.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 24.11.2021 předáno nalezené jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 25.11.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 26.05.2021 předán nalezený mobilní telefon zn.Nokia, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna mobilní telefon NOKIA 25.10.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky vyhlášení nálezu č.23/2021 - 2ks klíčů s logem zn. SAAB 6.10.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 30.08.2021 předán nalezený klíč s oranžovou visačkou, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 6.10.2021