Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 21.06.2024 předány nalezené chytré hodinky Apple watch, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 21.6.2024
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/108,III/10810,10811,10812,10814 Syneč Chotýš, nový termín 21.6.2024
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/334,III/3305 - uzavírka sil.č.II/329 Radim, objízdná trasa 21.6.2024
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej obsazené bytové jednotky č.1256/35 s podílem na společných částech budovy a pozemku, ul. Palackého 1256, Český Brod 20.6.2024
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej obsazené bytové jednotky č.1256/44 s podílem na společných částech budovy a pozemku, ul. Palackého 1256, Český Brod 20.6.2024
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - omezení obecného užívání uzavírkou - úplná zzavírka MK ul.Masarykova, Český Brod - "Sousedské setkání 22.6.2024" 20.6.2024
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE - OZNÁMENÍ - návrh opatření obecné povahy veř.vyhláškou - stanovení bližších podmínek uplatňování Zásad regilace bolševníku velkolepého v ČR 20.6.2024
Zobrazit přílohu Stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o zahájení územního řízení - Z-REKO MS Český Brod - Spotovní + 2 (Pod malým vrchem, Pod Hájem, Český Brod) 19.6.2024
Zobrazit přílohu Odbor dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil.č.III/3342, III/3347, Chrášťany 18.6.2024
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul.Masarykova, Na Vanderkách, Sokolovská, J.Miškovského, Český Brod - "Sousedské setkání 22.6.2024" 17.6.2024
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad SDĚLENÍ - nový účastník v řízení - "Připojení obce Přišimasy a Hradešín na Úvalský vodovod" a to ŘSD,s.p., Na Pankráci 546/56,Praha 4 17.6.2024
Zobrazit přílohu Odbor dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil.č. III/10163 a účelové komunikace, Hradešín 17.6.2024
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady OZNÁMENÍ - Informace o konání 10. zasedání zastupitelstva města Český Brod - doba konání 24.06.2024 od 18.00h - obřadní síň českobrodské radnice, nám.Husovo 70, Český Brod 14.6.2024
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK u ZŠ, Přistoupim 14.6.2024
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 10.06.2024 oznámen nález finanční hotovosti, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 13.6.2024
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad ROZHODNUTÍ - schválení havarijního plánu - Kanalizační řád stokové sítě města Český Brod 13.6.2024
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad OZNÁMENÍ - zahájení společného vodoprávního, územního a stavebního řízení - studna, Rostoklaty,parc.č.406/85 13.6.2024
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 - OZNÁMENÍ - uložení písemnosti na Úřadu městské části Praha 6,Čs.armády 601/23,Praha 6 pro: Radek Vorlíček, náměstí Husovo 70, Český Brod 13.6.2024
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KOLÍN - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - USNESENÍ O ZRUŠENÍ - elektronická dražba - členská práva a povinnosti vč. nájmu bytu č.001 v domě č.p.1290, ul. Rokycanova 1290, Český Brod proti povinnému: Černý Jan, Rokycanova 1290,Český Brod 13.6.2024
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ- obsazení pozice strážníka/strážnice Městské policie Český Brod 12.6.2024
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej části poz.p.č.97/1 a to části oddělené geometr.plánem označeného jako poz.č.97/5, k.ú. Štolmíř předem určenému zájemci L.K. a B.K. 12.6.2024
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod, prostory v budově čp.1311 (první patro-pavilon E) 11.6.2024
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - BMW, zelené barvy, RZ: 4L5 4701, ul. U Studánky, poz.parc.č.263/57, k.ú. Český Brod 6.6.2024
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Peugeot, stříbrné barvy, RZ: 7S3 0617, ul. Svatopluka Čecha, poz.parc.č.200/1, k.ú. Český Brod 5.6.2024
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 04.06.2024 oznámen nález finanční hotovosti, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 5.6.2024
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - Závěrečný účet města Český Brod za rok 2023 3.6.2024
Zobrazit přílohu Obecně závazné vyhlášky ROZHODNUTÍ - prominutí místního poplatku za obecní systém odpad. hospodářství stanovený OZV č. 7/2023 z důvodu mimořádné události fyzickým osobám, které přicházejí do ČR z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem, a to na kalendářní rok 2024 29.5.2024
Zobrazit přílohu Obecně závazné vyhlášky ROZHODNUTÍ - prominutí místního poplatku ze psů stanovený obecně závaznou vyhláškou č. 8/2023 z důvodu mimořádné události fyzickým osobám, které přicházejí do ČR z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem, a to na kalendářní rok 2024. 29.5.2024
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KOLÍN - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - elektronická dražba - členská práva a povinnosti vč. nájmu bytu č.001 v domě č.p.1290, ul. Rokycanova 1290, Český Brod proti povinnému: Černý Jan, Rokycanova 1290,Český Brod 16.5.2024
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnost pro osobní potřebu - obce Doubravčice, Dobré Pole, Přehvozdí 15.5.2024
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnost pro osobní potřebu - obce Hradešín a Přišimasy 15.5.2024
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky VÝZVA - odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Škoda Octavia, stříbrné barvy, RZ: 3AH 2672, ul. Jungmannova, poz.parc.č.2021/5, k.ú. Český Brod 10.5.2024
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č.1 k rozpočtu na rok 2024 - schváleno dne 15.04.2024 29.4.2024
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej části poz.p.č.528/11 oddělenou geometr.plánem a nově vzniklý poz.p.č.528/42 ( část oddělena geometr.plánem z poz.p.č.528/12 a část z poz.p.č.528/13) a poz.p.č.528/39, k.ú. Liblice u Českého Brodu 24.4.2024
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OZNÁMENÍ O PROJEKTU - intenzifikace ČOV Český Brod 23.4.2024
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OZNÁMENÍ O PROJEKTU - nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod 23.4.2024
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD - DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č.1 k rozpočtu na rok 2024 - schváleno dne 11.03.2024 18.3.2024
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválených rozpočtů PO na rok 2024 - schváleno 06.03.2024 14.3.2024
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválených rozpočtových výhledů PO na roky 2025-2027 - schváleno 06.03.2024 14.3.2024
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE - Oznámení - pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2024 11.3.2024
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 01.03.2024 předány nalezené pneumatiky, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 4.3.2024
Zobrazit přílohu Povinně zveřejňované informace Přehled povinně zveřejňovaných informací dle z. č. 106/1999 Sb. 27.2.2024
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 26.02.2024 předáno nalezené jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 26.2.2024
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Program podpory aktivit v sociální oblasti 20.2.2024
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválený Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2025-2027 - schválený dne 05.02.2024 9.2.2024
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválený Rozpočet na rok 2024 - schválený dne 05.02.2024 9.2.2024
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací KÚ PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ - OZNÁMENÍ - vyhlášení revize údajů katastru nemovitostí v kat. území Štolmíř 24.1.2024
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 20.12.2023 předána nalezená peněženka s finanční hotovostí, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 21.12.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD - DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č.4 k rozpočtu na rok 2023 - schváleno dne 12.12.2023 12.12.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD-DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - schválený rozpočet na rok 2024 - schválený dne 12.12.2023 12.12.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 11.10.2023 předán nalezený svazek klíčů, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 17.10.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 04.10.2023 předáno nalezené jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 5.10.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 26.09.2023 oznámen nález finanční hotovosti, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 26.9.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 24.09.2023 předána nalezená el. koloběžka, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 26.9.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 12.09.2023 předána nalezená el. koloběžka, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 18.9.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 22.08.2023 oznámen nález finanční hotovosti, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 22.8.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 27.06.2023 předáno nalezené jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 29.6.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválené Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2022 - schváleno dne 12.06.2023 22.6.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2022 - schváleno dne 12.06.2023 22.6.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací DSO ČESKÝ BROD - DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2022 - schváleno dne 08.06.2023 12.6.2023
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 17.05.2023 předán nalezený žlutý pytel s oblečením, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 6.6.2023
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - informace o zřízení stacionárního měření rychlosti v obci Rostoklaty 18.4.2023
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací KÚ PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ - OZNÁMENÍ - vyhlášení revize údajů katastru nemovitostí v kat. území Liblice u Českého Brodu 3.1.2023
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Programy podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod 19.12.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 09.09.2022 předán nalezený notebook, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 11.10.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 16.06.2022 předána nalezená peněženka s finanční hotovostí, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 29.6.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 13.06.2022 předáno nalezené jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 13.6.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 23.04.2022 předána nalezená svářecí souprava, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 10.6.2022
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD - OZNÁMENÍ - Informace pro občany kteří přijímají televizi přes anténu 7.6.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 23.04.2022 předán nález asijská zbraň "nunčaky" , informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 27.4.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 21.04.2022 předána nalezená finanční hotovost, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 21.4.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 15.04.2022 předán nalezený dětský batoh, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 19.4.2022
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 17.12.2021 předán mobilní telefon - informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 20.12.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 24.11.2021 předány nalezené klíče od motorového vozidla - informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 25.11.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 24.11.2021 předáno nalezené jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 25.11.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 26.05.2021 předán nalezený mobilní telefon zn.Nokia, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna mobilní telefon NOKIA 25.10.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky vyhlášení nálezu č.23/2021 - 2ks klíčů s logem zn. SAAB 6.10.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycená zvířata, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 30.08.2021 předán nalezený klíč s oranžovou visačkou, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 6.10.2021