Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Úřad územního plánování OZNÁMENÍ - společné jednání o návrhu Územního plánu Břežany II 20.4.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací OZNÁMENÍ - schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO Český Brod-Doubravčice na roky 2022-2023 20.4.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací OZNÁMENÍ - schválený rozpočet DSO Český Brod-Doubravčice na rok 2021 20.4.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - OZNÁMENÍ - aukční vyhláška č.EAS/SKO/026/2021 na poz.p.č. 1077/43, 1077/44 a 1077/45 (silnice), k.ú. Český Brod 20.4.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací OZNÁMENÍ - ČEZ DISTRIBUCE,a.s. - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 10.05.2021 7.30-15.30h - Č.Brod,parc.č.st.1996 20.4.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací OZNÁMENÍ - ČEZ DISTRIBUCE,a.s. - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 10.05.2021 7.30-10.30h - Č.Brod-Zahrady, čp.189,204,1165 20.4.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací OZNÁMENÍ - ČEZ DISTRIBUCE,a.s. - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 06.05.2021 8.00-11.00h - Č.Brod-Štolmíř, čp.98,99 20.4.2021
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - stavební povolení - "Realizace polní cesta HPC6 a odvod.příkopu PK1 v k.ú. Břežany II" 19.4.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 09.04.2021 předán mobilní telefon, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 16.4.2021
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady OZNÁMENÍ - informace o konání 17. řádného zasedání zastupitelstva města Český Brod - doba konání 21.04.2021 od 18.00h - sokolovna, Tyršova 314 15.4.2021
Zobrazit přílohu Odbor dopravy ROZHODNUTÍ - omezení obecného užívání uzavírkou - částečná uzavírka silnice II/272, místní kom. chodník ul. Zborovská, Český Brod 13.4.2021
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/272,ul. Zborovská a MK ul. Marie Majerové, Lužická, Ruská, Pod Velkým Vrchem v Českém Brodě - rekontrukce chodníku ul. Zborovská 13.4.2021
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice č. III/1133 v Českém Brodě, kempu 12.4.2021
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady USNESENÍ - souhrn z 12. řádného jednání Rady města Český Brod konaného dne 12. 4. 2021 12.4.2021
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - na pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod, prostory v budově čp.620 12.4.2021
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady USNESENÍ - souhrn z 11. řádného jednání Rady města Český Brod konaného dne 7. 4. 2021 12.4.2021
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - pronájem nebytových prostor v budově č.p. 202, Krále Jiřího, Česdký Brod (areál ZZN) 9.4.2021
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej lesního stroje - polonesená radlice - Grejdr Hercules 9.4.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací FINANČNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí na rok 2021 9.4.2021
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ - zahájení stavebního řízení "Rekonstrukce komunikace v ul. Obecní Doubravčice" 7.4.2021
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad ROZHODNUTÍ - schválení stavebního záměru - vodovod včetně vodovodních přípojek, Č.Brod,parc.č.240/3, 605/2, 608/10,11,13,14,28,68,69, 873/13,42 7.4.2021
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KOLÍN - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ODROČENÍ - dražba nem. čp.1286,parc.č.st.579/2,k.ú. Český Brod proti povinnému: Martin a Šárka Kosobudovi, Přistoupim 21 6.4.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města UPOZORNĚNÍ NA SKONČENÍ DOBY NÁJMU - hrobová místa Upozornění na skončení doby nájmu 1.4.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací 1. SČV,a.s. - OZNÁMENÍ - plánované odkalování vodovodní sítě města Český Brod včetně městských částí Liblice a Štolmíř od 20.04.2021 do 30.05.2021 7.00 -15.00h 25.3.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválených rozpočtových výhledů PO na roky 2022-2024 23.3.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválených rozpočtů PO na rok 2021 23.3.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 21.03.2021 předáno nalezené jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 23.3.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 19.03.2021 předáno nalezené jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 23.3.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací OZNÁMENÍ - návrh střednědobého výhledu DSO Český Bord-Doubravčice na roky 2022-2023 18.3.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací OZNÁMENÍ - návrh rozpočtu DSO Český Brod-Doubravčice na rok 2021 18.3.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - OZNÁMENÍ - výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - stav k 02/2021 17.3.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČESKÁ POŠTA - SEZNAM SČÍTACÍCH KOMISAŘŮ A KONTAKTNÍCH MÍST - Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - Středočeský kraj 8.3.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města VÝZVA - k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace ul.Na Louži,parc.č.919/3, Český Brod - Trabant, RZ:2S4 5542 4.3.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města VÝZVA - k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace ul.Kollárova,parc.č.919/1, Český Brod -Fiat, RZ:1E8 3972 4.3.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města VÝZVA - k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace ul.Rokycanova, Český Brod - Škoda Fabia, RZ:7S5 8498 4.3.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města VÝZVA - k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace ul.Jiřího Wolkera, Český Brod - AVIA, RZ: KO 7235 2.3.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města VÝZVA - k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace ul. Na Cihelně,poz.parc.č.228/70,Český Brod - BMW, RZ: 2SF 1628 2.3.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ĆESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD - OZNÁMENÍ - Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - Středočeský kraj 23.2.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválený Rozpočet na rok 2021 - schválený dne 10.2.2021 22.2.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválený Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2022-2024 - schválený dne 10.2.2024 22.2.2021
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Výzva v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času - program č.2 - podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města 11.2.2021
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Výzva v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času - program č.1 - zabezpečení pravidelné činnosti NNO 11.2.2021
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Výzva v rámci Programu podpory aktivit v sociální oblasti na rok 2021 2.2.2021
Zobrazit přílohu Povinně zveřejňované informace OZNÁMENÍ - povinně zveřejňované informace dle zák.č. 106/1999 Sb. 4.1.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 14.12.2020 předána nalezená peněženka, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 28.12.2020
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 23.12.2020 předána nalezená peněženka, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 28.12.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací GEOŠRAFO,s.r.o. - OZNÁMENÍ - Správa železnic bude na území města Český Brod,k.ú.Liblice pořizovat širší mapové podklady potřebné pro přípravu vysokorychlostní tratě Praha - Brno - Ostrava 8.12.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - OZNÁMENÍ - výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 22.9.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212 29.7.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválení Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2019 - schváleno dne 24.6.2020 29.6.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválení Závěrečného účtu za rok 2019 - schváleno dne 24.6.2020 29.6.2020